سرزمین شكوه دلاورى

شهید حاج لطیف راستی

 


بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ماخواهان اقدام قاطعانه دولت جهت سركوبی مطلق خود فروختگان حزب دمكرات و چریكهای فدائی خلق و كومله و امثال آن هستیم.

2ـماخواستار تقویت نیروهای مردمی‌و انقلابی بخصوص پیشمرگان مسلمان كرد در جهت بازپس گرفتن كردستان از دست‌رفته‌مان هستیم.

3ـما خواهان اقدام نیروهای مسلح در زمینه همكاری با پیشمرگان مسلمان در جهت بازگشت مهاجرین هموطن خود می‌باشیم.

4ـما خواهان عدم فرصت بیشتر به احزاب فوق جهت تا آنان مسلح شدن برای تجریه كردستان و اهداف ضداسلامی آنها هستیم.

5ـ ماخواهان متوقف كردن هرگونه مذاكره جهت‌سازش با سردمداران كفر در منطقه و دادن امتیازهای یك جانبه از طرف هیات حسن نیت می‌باشیم.

6ـ ما خواهان پاكسازی سریع آموزش و پرورش كرمانشاه و كردستان از عناصر چپ نما و ضد انقلابی هستیم.

7ـ ماخواهان فرمان سریع مقامات مملكتی در جهت پاكسازی هرچه زودتر پرسنل سازشكار و منافق كه درنیروهای ژاندارمری مسلح بخصوص ژاندارمری مانع خاتمه دادن فاجعه كردستان می‌شوند هستیم.

8ـ ما خواهان اجرای فرمان قطعنامه امام خمینی مبنی بر بستن مرزهای توسط ارتش به منظور جلوگیری از عبور ضد انقلاب ورود اسلحه به منطقه كه در اوایل وقایع كردستان در هفت ماه پیش داده شده است می‌باشیم.(جمهوری اسلامی 6/12/1358)


به دنبال درگیری دیروز در اطراف كامیاران:

كلیه سنگرهای مهاجمین به تصرف پیشمرگان مسلمان كرد درآمد.

كرمانشاه ‌ـ  خبرنگار جمهوری اسلامی:  ساعت 9 صبح دیروز یك درگیری بین نیروهای كرد مسلمان و احزاب و افراد گروههای موجود در منطقه به وجود آمد. در اثر ‌این درگیری‌ها كه با تیراندازی سلاحهای سنگین از سوی احزاب و دستجات سیاسی شروع شد، سه پیشمرگ كرد مسلمان زخمی ‌و سه تن به اسامی غلام رضا یوسفی ‌ـ  عباس بهمنی و عبدالله عبدالهی نیز شهید شدند 4 تن از مهاجمین نیز كشته و 5 تن هم زخمی ‌شدند كه اجساد آن توسط مهاحمین متواری از منطقه دور شد ‌این درگیری ساعت 19 بعدازظهر دیروز ادامه داشت وهجوم متجاسرین با آتش سنگین سلاح‌های پیشمرگان مسلمان كرد روبرو شد و بعد ازچندین ساعت،درگیری كلیه سنگرهای افراد مهاجم توسط پیشمرگان مسلمان كرد به تصرف درآمد‌. (جمهوری اسلامی7/12/1358)

تلگرام سازمان پیشمرگان مسلمان كرد به امام:هنوز مسلمانان انقلابی و غیور كردستان در دادگاههای خلق ! به شكنجه و اعدام محكوم می‌شوند.

 

جو اختناق به نحوی است كه یك مسلمان یا باید تسلیم شود و یا كشته! و یا هجرت كند. 

به نام خداوند و باسلام به رهبر عالیقدر، امام خمینی

هشدار ساز مان پیشمرگان مسلمان كرد به برادر دكتر سید ابوالحسن بنی‌صدر در مورد مذاكره با نمایندگان كذایی خلق كرد

و اذ لقول الذین آمنو قالوا آمنا و اذا خلو الی شیاطینهم قالوا انا و معكم و انما نحن مستهزئون‌.

زمانی كه با ‌ایمان آوردگان ملاقات می‌كنند می‌گویند ما ‌ایمان آورده‌ایم و هنگامی ‌كه با شیاطین خود خلوت می‌كنند می‌گویند همانا ما از شما هستیم و آنها را مسخره می‌كنیم (به دروغ به آنها اظهار ‌ایمان و دوستی می‌كنیم.قرآن،بقره 14)

 

ریاست جمهوری اسلامی‌ایران! 

در آستانه انتخابات شما از طرف مردم به عنوان اولین ریاست جمهوری اسلامی‌ایران، مردم مسلمان كردستان چشم به راه تغییرات و تحولات زیر بنایی می‌باشند ملت مسلمان كردستان كه سالها زیر فشارهای خرد كننده اقتصادی و فرهنگی ابرقدرتها و اعمال داخلیشان قرار گرفته بود، اكنون از دولت مستقل و اسلامی ‌قاطعانه خواستار رفع ستمهای تاریخی و ملی هستند و روشن است كه پس از انقلاب اسلامی ‌به رهبری امام خمینی گروههایی كه نتواسته بودند خواسته‌های گروهی خود را به انقلاب و امت قهرمان ‌ایران تحمیل كنند كردستان را بعلت شرایط تاریخی و فرهنگی و اقتصادی ویژه‌ای كه داشت جولانگاه خود قرار داده‌اند و با رشد تاریخی و سازمان‌دهی وسیع و با مشی و واحد استراتژیك كه مبارزه انقلاب رهایی‌بخش اسلام بود و وحدت كردند و موضوع خصمانه و تخریبی و خائنانه‌ای در مقابل انقلاب اسلامی ‌و مردم مسلمان كه هزاران شهید داده گرفتند برخوردهای مسامحه كارانه و سیاسی و غیر مكتبی و غیر انقلابی دولت موقت باعث رشد ‌اینها و بدبینی نسبی مردم به دولت شد و آنها هم با تكیه بر نارسائی‌های موجود وضع كردستان را به بحران كشاندند و جو اختناق و دیكتاتوری را به وجود آوردند به گونه‌ای كه اكنون در بهار آزادی ‌ایران هنوز مسلمانان انقلابی و غیور كردستان، به خاطر ماهیت انقلابی و سازش ناپذیرشان در دادگاههای خلقی احزاب مزدور آمریكایی و روسی و‌... مثل كومله و دمكرات و فدائیان و رزگاری و پیكار و‌... به شكنجه و اعدام محكوم می‌شوند !! و بنا به ماهیت ضد انسانی و ضد مردمی ‌و فرصت طلبانه‌شان، چنان اختناقی به وجود آورده‌اند كه باید یك مسلمان تسلیم شود و یا كشته ! و یا هجرت كند كه ‌این پدیده هجرت اولین بار است كه به آن شكل تحت فشارهای دیكتاتوری و‌این بار به شكل ماركسیستی و ضد اسلامی‌در ‌ایران اتفاق می‌افتد‌.

اینك كه حكومت جمهوری اسلامی ‌ایران با تدوین قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری تثبیت شده و خصوصاً سخنان قاطع شما بعنوان فرمانده كل قوا مبنی بر سركوبی ضد انقلاب و جدا سازی آنها از مردم مسلمان و غیور كرد و دریافت ضربه های به موقع و مناسب و هوشیارانه در كامیاران و مناطق دیگر و پشتیبانی توده از ‌این حركت‌ها موضوع آنها تضعیف شده و به خاطر ماهیت كفرآمیز آنها اختلاف و وحشت آنها را فرا گرفته است در نتیجه برای حفظ خود و منافعشان در منطقه دست به حركات منافقانه‌ای زده‌اند‌.

سازمان پیشمرگان مسلمان كرد با تكیه بر تجارب دردناك و ارزنده خود كه از دل حوادث كردستان به دست آمده است وظیفه خود می‌داند كه به شما آقای رییس‌جمهور در مورد مذاكره با ‌اینها دست به نیرنگها و فریب‌های زده‌اند، هشدار بدهیم و از شما می‌پرسیم، مگر نه ‌این بود كه شما در سخنرانی‌تان موضوع خود را مبنی به نفی مذاكره با كسانی كه با اسلحه با دولت می‌جنگند و می‌خواهند تا به زو راسلحه خود را به انقلاب و مردم تحمیل كنند روشن نكردید؟‌حال در مورد حزب دمكرات كردستان آگاهی و هشدارتان می‌دهیم:

كه حزب دمكرات هنوز مسلحانه در حال مبارزه با دولت اسلامی ‌است و با شركای ضد مردمیش كومله و فدائیان و رزگاری و پیكار و زحمتكشان‌ !! در یك سازماندهی واحد علیه دولت اسلامی ‌جنگ می‌كنند كه در صورت لزوم اسنادی در ‌این مورد به شما رائه خواهیم داد‌.

حزب دمكرات هنوز دست در دست سایر گروههای ضد انقلاب و مزدور بیگانه در شهرهای مختلف كردستان اختناق به وجود آورده و مسلمانان و جوانان انقلابی مسلمان را به زندان می‌اندازند شكنجه می‌دهند و اعدام می‌كنند و حق هیچ‌گونه اظهارنظر و بحث آزاد و تظاهرات آرام و حتی حق رأی آزاد را از آنها سلب كرده‌اند‌.

 

این است ماهیت كسانی كه می‌خواهند با مذاكره و برخورد مسلحانه از دولت برای منافع گروهی و حزبی خود و نه منافع توده مردم مسلمان كردستان امتیاز بگیرند‌. 

آقای دكتر بنی‌صدر ریاست جمهوری اسلامی ‌ایران:

قاطعانه و مسوولانه در قبال نیرنگ‌های ‌اینها و موضوع منافقانه‌شان هشدارتان می‌دهیم به امید پیروزی و تحقق جامعه عدل اسلامی در سرتاسر ‌ایران در پرتو رهبری‌های پیامبرگونه امام خمینی‌(سازمان  پیشمرگان مسلمان كرد 10/12/58)

رونوشت: دفتر ریاست جمهوری و روزنامه های صبح آزادگان و جمهوری اسلامی ‌و انقلاب اسلامی ‌و كیهان و اطلاعات.(جمهوری اسلامی11/12/1358)

 

افراد حزب كومله به شركت كنندگان در نماز جمعه كردستان حمله كردند. 

كردهای مسلمان مقیم مركز:چرا خبر گزاری پارس اخبار مربوط به نماز جمعه و تهدید مسلمانان را مخابره نكرد.

 

كرمانشاه ‌ـ  خبر نگار جمهوری اسلامی: حدود 4000 نفر از مردم مسلمان سنندج علیرغم جو اختناق و ارعاب روز جمعه در مسجد جامع سنندج به منظور برگزاری نماز جمعه به امامت شیخ محمد سعید حسامی‌شركت كردند قبل از اقامه نماز یكی از معلولین پشت تریبون قرار گرفت و طی سخنانی گفت: من نصف بدنم را توسط مزدوران ساواك از دست داده‌ام و با‌این حال جمعه گذشته هنگام خروج از منزل به وسیله افراد حزب كومله دستگیر شدم و وقتی اعتراض كردم گفتند چرا الله اكبر می‌گویی؟ من در جواب گفتم با شعار الله اكبر طاغوت را بیرون راندیم (حاضرین با شعار الله اكبر و لا اله الاالله و مرگ بر كومله، سخنان وی را تائید كردند) سپس محود نبوی یكی از اعضای زحمتكشان كه معاون اداره كار این شهر می‌باشد طی سخنانی مردم مسلمان را تهدید كرد كه چنانچه بخواهند بر خلاف میل و خواسته‌های سازمان "كومله» حركتی كنند آنها بیكار نمی‌نشینند كه مورد اعتراض مردم قرار گرفت. بعد از آن خانم فلانی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: من جاسوس روس‌ها نمی‌شوم. حضار سخنان خانم فلاحی را تائید كردند از آنجائی كه مردم مسلمان سنندج بیش از این تاب تحمل تحمیلات گروههای مسلح غیر مسوول را ندارند پس از ادای نماز دست به یك راهپیمائی پر شكوه زدند تظاهر كننده‌گان شعار می‌دادند نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی،  صله علی محمد رهبر ما كاك احمد‌، درود بر كاك احمد مفتی‌زاده، درود بر مهاجرین، كاك احمد مهاجر باز باید گردد.

 ضد انقلاب كه فعالیتهای چند ماهه خود را نقش برآب می‌بینند با بسیج عده‌ای از عوامل خود و مسلح نمودن آنها به چوب و چماق به متظاهرین مسلمان حمله كرده و عده‌ای از افراد مسلمان نیز توسط سازمان كومله دستگیر شدند كه باید در انتظار تشكیل دادگاه به اصطلاح خلقی ‌اینان بود! دو تن از دستگیر شدگان یك راننده و صدیق هفت سوا (مستخدم آموزش و پرورش) می‌باشد همین رابطه كردهای مسلمان مقیم مركز طی تماسی مطالب زیر را در مورد نماز جمعه در اختیار روزنامه قرار دادند‌.

طی خبرهای واصله از نماز جمعه سنندج حاكیست كه جمعیت كثیری از مردم مسلمان مبارز در نماز جمعه شركت كردند به طوری كه صحن و حیاط تا بیرون مسجد مملو از جمعیت بود و ‌این اجتماع در شرایطی بوده كه جو ترور و خفقان در آنجا حاكم است. بعد از برگزاری نماز مردم شعار درود بر كاك احمد مفتی‌زاده و مهاجرین، كاك احمد مهاجر باز باید گردد را می‌دانند در برابر‌این عمل قهرمانه كردهای مسلمان مشاهده شده است كه عومل مزدور كومله و چریكهای فدائی آنها را مورد اذیت و ازار قرار داده‌اند ضمن محكوم كردن اعمال آنها شدیداً از دولت و هیات ویژه خواستاریم كه برای مردم مسلمان كرد تامین جانی به وجود آورد همچنین خبرگزاری پارس را شدیداً محكوم می‌كنیم كه چرا خبرهای مربوط به نماز جمعه و تهدید مسلمانان را مخابره نكردند ولی بارها اعلامیه‌های احزاب مخالف را كه در آن خطاب به مسلمانان كرد كلمه جاش را مورد استفاده قرار می‌دادند به تمام نقاط ‌ایران مخابره می‌كرده است‌. (جمهوری اسلامی 12/12/1358)


 

مصاحبه با  پیشمرگان مسلمان كرد: 

 

هدف ما مبارزه با عوامل ابرقدرتهای شرق و غرب است. 

روزنامه انقلاب اسلامی‌در شماره دیروز خود متن مصاحبه خبرنگار خود در كرمانشاه را چاپ كرده بود كه ما عیناً نقل می‌كنیم‌:

 

سازمان  پیشمرگان مسلمان كرد كه چندی است در منطقه كردستان اعلام موجودیت كرده فعالانه در راه اهداف خویش قدم بر می‌دارند و بیشتر افراد خود را در مناطق جنوبی كردستان سازماندهی نموده است و در بعضی مناطق كردنشین چون كامیاران،‌جوانرود، پاوه و روانسر نیز موفقیت‌های چشم‌گیری داشته است و می‌رود كه در بین كردهای مسلمان و معتقد به جمهوری اسلامی ‌پایگاهی مردمی‌بیابد. متن زیر گفتگوی كوتاهی است با رهبران‌این سازمان: 

س-نام كامل سازمان چیست؟ آیا سازمان مخفی است یا علنی؟

ج-سازمان  پیشمرگان مسلمان كرد نیمه مخفی و نیمه علنی است به علت‌ایمن نبودن مجاهدین عضو سازمان در منطقه ناگزیر شرایطی خاصی ‌ایجاد شده است كه موقتاً فرم تشكیلاتی چنین باشد.

س-سازمان از چه كسانی تشكیل شده است و هدف از تشكیل آن چیست؟

ج-از مهاجرین مسلمانی كه به خاطر ظلمهای عوامل بیگانه از خانه و دیار خویش هجرت كرده‌اند تشكیل شده است و هدف ما مبارزه با همین عوامل ابرقدرتهای شرق و غرب و تحقق اهداف اصیل و انقلابی اسلام عزیز در منطقه كردستان است‌.

س-عملكرد سازمان تا كنون چه بوده است؟

ج-كنترل و پاكسازی نسبی شهر كامیاران و استقرار امنیت و تشكیل شورای موقت شهر و كنترل شهر جوانرود و پاكسازی مناطق شبانكاره مله پلنگان و قوری قلعه و قشلاق و بار اباد و دوراهی باینگان از لوث كفار و مزدوران بیگانه.

س-چرا هجرت كردید؟

ج-دلیل هجرت باید روشن باشد كمتر كسی است كه ظلمها و جنایت‌هایی كه به ما شده است اطلاع نداشته باشد ‌این عوامل ضد اسلام بیشرمانه‌ترین شیوه‌ها و روش‌ها را دراز پیش گرفته‌اند و اگر مسلمانی بنا به اعتقادات اسلامیش در مقابل آنها می‌ایستاد و از اسلام و جمهوری اسلامی ‌و امام خمینی دفاع می‌كرد با وحشیانه‌ترین روش‌ها روبرو می‌گردید‌.

س-نظر شما نسبت به گروههای موجود فعلی در كردستان چیست؟

ج-گروههایی كه در كردستان ضد اسلام جنگ می‌كنند و مخالف جمهوری اسلامی ‌ایران و امام خمینی هستند همگی مستقیم یا غیرمستقیم از قره نوكران و وابستگان به قدرتهای بزرگ شیطانی شرق و غرب هستند‌.

س-چه توقعی از دولت و مقامات مسوول مملكتی دارید؟

ج-دولت در مورد كردستان دید واقع‌بینانه ندارند و باید بینش خود را تصیح كند شیوه قاطع و انقلابی كار را یكسره كنند و هرگونه سستی در برابر‌این دشمنان به زیان اسلام بزرگ است حتماً باید دست عمال بیگانه را هر چه زودتر از دامن‌ایران كوتاه كرد‌.(جمهوری اسلامی12/12/1358)نوشته شده در دو شنبه 29 آبان 1391برچسب:,ساعت 19:38 توسط شاهد| |

با فعالیت سازمان پیشمرگان مسلمان كرد:

شورای موقت شهر كامیاران تشكیل شد.

كرمانشاه‌ـ خبرنگار جمهوری اسلامی: در پی به حركت درآمدن توده‌های مسلمان و مبارز شهر كامیاران و اقدام به پاكسازی شهر‌كامیاران از‌ضد انقلاب توسط پیشمرگان مسلمان كرد با فعالیت پیگیر سازمان پیشمرگان مسلمان كرد شورای موقت شهر كامیاران تشكیل شد و شروع به كار نمود در‌این رابطه از طرف‌این سازمان و شورای موقت شهر كامیاران دو اطلاعیه منتشر شد كه متن‌این دو اطلاعیه در زیر آمده است:بسم الله الرحمن الرحیم

وامرهم شورابینهم

گردهمایی متدینین و معتمدین شهر كامیاران با افرا د سازمان پیشمرگان مسلمان كرد در تاریخ پنج شنبه 18 بهمن ماه در‌این گردهمایی پیرامون مسایل مختلف شهر كامیاران بحث و تبادل نظرشد و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1 ـ شورای موقت 5 نفره از افراد متدین و مورد اعتماد شهر كامیاران تشكیل شد تا‌موقتا به امور‌این شهر رسیدگی شود

2 ‌ـ پس از به وجود آمدن موقعیت متناسب برای انتخابات آزاد شورای موقت منحل و با آراء مردم شورای شهر كامیاران انتخاب خواهد شد.

3‌ـ كلیه كسانی كه قبلاً تحت تاثیر تبلیغات عوامفریبانه ضد انقلاب قرار گرفته‌اند ولی وضع خصمانه نسبت به نظام جمهوری اسلامی‌ندارند شامل عفو عمومی‌خواهند شد.

4 ـ كلیه كسانی كه در درگیریهای اخیر دستگیر یا بازداشت شده‌اند در صورت تائید شورای موقت شهر كامیاران نسبت به بی‌گناهی آنان آزاد خواهند شد‌.

 

5 ـ كلیه افراد مسلح شهر كامیاران از تاریخ صدور‌این اطلاعیه به مدت یك هفته مهلت دارند كه تمام سلاحها و مهمات خود را تحویل سازمان پیشمرگان مسلمان كرد بدهند و در غیر‌این صورت، در حین پاكسازی، اگر از فردی اسلحه غیر مجاز كشف شود به اشد مجازات محكوم خواهد شد‌. 

شورای شهر كامیاران وسازمان پیشمرگان

مسلمان كرد(جمهوری اسلامی21/11/1358)

 


اولین اطلاعیه شورای موقت شهر كامیاران و سازمان پیشمرگان مسلمان كرد جهت گردهمائی

از طرف شورای موقت شهر كامیاران و سازمان پیشمرگان مسلمان كرد از كلیه معلمین و كاركنان آموزش و پرورش شهر كامیاران دعوت می‌شود كه در تاریخ یكشنبه 21/11/58 ساعت 2 بعدازظهر در محل سالن بخشداری كامیاران جهت رسیدگی به امور مدارس اجتماع نمایند در صورت حاضر نشدن در‌این جلسه شورای موقت شهر و سازمان پیشمرگان مسلمان از دواطلبین مورد اعتماد شورا برای تدریس دانش‌آموزان استفاده خواهد كرد‌.

 شورای موقت شهر كامیاران وسازمان پیشمرگان مسلمان كرد 18/11/58(جمهوری اسلامی22/11/1358)

پیشمرگان مسلمان كرد در اطلاعیه شماره6 اعلام كردند:

مدارك مهمی‌از روابط گروها با دشمنان به دست آمده كه در‌آینده افشا خواهد شد.

كرمانشاه ‌خبرنگار جمهوری اسلامی: پیشمرگان مسلمان در رابطه با درگیری‌های اخیر خود با گروهها اطلاعیه شماره 6 خود را منتشر كردند كه متن آن به شرح زیر است:

 

اطلاعیه شماره 6 پیشمرگان مسلمان كرد

بسم الله الرحمن الرحیم

كافران دشمنان مومنانند (سوره نساء‌آیه 101) ما همه البته كافران را عذاب سخت دهیم و بدتر از آن چه كردند كیفر كنیم (سوره نساء‌آیه 27)

عملیات و درگیری پیشمرگان مسلمان كرد شاخه كامیاران با مهاجمین ضد انقلاب در تاریخ شنبه 30/11/58 در اطراف كامیاران پس از بیرون راندن ضد انقلاب و مزدور وابسته به اجنبی از منطقه كامیاران كه با یاری پروردگار بزرگ توسط پیشمرگان مسلمان كرد در تاریخ 10/11/1358 صورت گرفت گروه‌های ضد انقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی‌و رهبری آن كه با مدارك به دست آمده تجمعی از دمكرات و كومله و رستگاری و زحمتكشان بوده‌اند و در‌این حمله ضربه سنگینی بر آنها وارد شده است در روستاهای اطراف كامیاران پراكنده شده و به سازمان‌دهی خود علیه مسلمان شهر كامیاران مشغول شدند و با تشكیل خود در هر شهر به موضوع‌گیری و حملات نظامی ‌مكرر علیه مردم مسلمان كامیاران پرداختند و خانه و زندگی آنها را زیر آتش خمپاره‌ها و سلاحهای سنگین دیگر می‌گرفتند تا ‌اینكه طبق اطلاعات رسیده به سازمان پیشمرگان مسلمان كرد مهاجمین با رسیدن نیروهای كمكی ضد انقلاب از سنندج و دیگر نقاط تصمیم به حمله و تصرف مجدد شهر می‌گردند و به همین منظور برادران عضو سازمانم پیشمرگان مسلمان كرد شاخه كامیارن كه  كنترل شهر را به عهده دارند به پیشروی پرداختند و مواضع دشمن را در هم می‌كوبند كه در این درگیری تعداد زیادی از مهاجمان كشته و زخمی‌و بقیه فرار می‌كنند ‌این عملیات تشكل و انسجام نیروهای كرد را به هم‌ریخته و پیشمرگان مسلمان، مواضع آنها را تا ده كیلومتری كامیاران ـ سنندج نابود كردند خوشبختانه در ‌این درگیری‌ها تلفاتی به نیروهای پیشمرگ وارد نشد و فقط یكی از برادران به طور سطحی زخمی ‌شده ضمناً در‌این عملیات سه دستگاه خودرو، و مقدار زیادی مهمات و دارو و چندین اسلحه سبك و سنگین از قبیل كلاشینكف و ژ ‌ـ 3  و با زوكا و یك عدد دوربین و تعدادی كیسه خواب و سائل رفاهی دیگر از  كفار به غنیمت گرفته شد و همچنین تعدادی مدارك همه كه نسان گر روابط گروههای ضد انقلاب را با دشمنان داخلی و خارجی به اشكال گوناگون مشخص به دست آمده كه در‌آینده افشا خواهد شد.

پیروز باد مبارزات حق‌طلبانه پیشمرگان مسلمان كرد نابود باد تمامی‌نیروهای كفر در منطقه كردستان برقرار باد جمهوری اسلامی ‌به رهبری امام خمینی.  سازمان پیشمرگان مسلمان كرد 3/12/1358(جمهوری اسلامی 4/12/1358)


در تشیع جنازه دو پیشمرگ مسلمان كرد در كرمانشاه:

پیشمرگان مسلمان كرد خواستار قطع مذاكره شدند.

كرمانشاه ‌ـ  خبرنگار جمهوری اسلامی: دیروز جنازه دوتن از پیشمرگان مسلمان كرد "عباس بهمنی» و "غلامرضا یوسفی» كه در حوادث اخیر كامیاران به دست عوامل ضد انقلاب به شهادت رسیده بودند از مسجد جامع كرمانشاه تا مزار شهدا تشییع گردید. جنازه شادروان" یعقوب عبدالله زاده» نیز كه در جریان درگیری پریروز كامیاران به شهادت رسیده است به تهران انتقال داده شد تا در زادگاهش به خاك سپرده شود‌.

مراسم تشیع جنازه دو شهید باسامی‌عباس بهمنی و غلامرضا یوسفی ساعت 30/10 دقیقه دیروز در مسجد جامع كرمانشاه به سوی باغ فردوس مزار شهدا برگزار شد در‌این مراسم"‌آیت‌الله حاج آقا عطاالله اشرفی اصفهانی» امام جمعه كرمانشاه آقایان علما و روحانیون و جمع زیادی از اقشار مردم و پرسنل شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌شركت داشتند‌.

تشییع كنندگان تكبیر گویان با شعارهای"شهیدان زنده‌اند الله اكبر» "به خون غلتیده‌اند الله‌اكبر» برادر شهیدم شهادت مبارك در حالی كه با بلند‌گو‌آیاتی از كلام الله مجید تلاوت می‌شد جنازه دو تن از شهیدان دیارخود را تا باغ فردوس راهی كردند و در مزار شهدا به خاك سپردند. در‌این مراسم كه گروهها مختلف مردم در آن شركت داشتند قطعنامه زیر توسط پیشمرگان مسلمان كرد قرائت گردید:


 

نوشته شده در دو شنبه 28 آبان 1391برچسب:,ساعت 19:41 توسط شاهد| |

اطلاعیه شماره 1 پیشمرگان مسلمان كرد

بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا كانهم بنیان مرصوص

خدا آن مومنان را كه در صف جهاد با كفار مانند سد آهنین هم دست و پایدارند، بسیار دوست می‌دارد: گویا ‌اینان بنیان استوارند (سوره صف‌آیه4)

از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ‌تاكنون به علت درگیری‌های مكرر ما مردم مسلمان كرد با ضد انقلاب و توطئه‌گردان در منطقه ‌این حقیقت را فهمیده‌ایم كه كردستان‌ایران خطرات عظیمی ‌در پیش دارد‌.و ‌این وضع نمی‌تواند به‌این حالت بماند راه‌حل‌های سیاسی یا نظامی ‌عادی به بن‌بست رسیده است و جز با یك روش انقلابی احساس شده نمی‌توان كردستان را از شر كفاری كه برایش نقشه‌های دارد خارج ساخت اولین اقدام انقلابی جمع‌آوری و آموزش دادن به كلیه نیروهای مسلمان در منطقه برای جهاد با كفار می‌باشد تا بتوانیم بعد از نجات كردستان هم خودمان كردستان را اداره كنیم ‌این عمل مذكور تنها به وسیله یك تشكیلات بهم پیوسته اسلامی ‌امكان‌پذیر است ما چون دشمنان اصلی خود را امپریالیستهای شرق و غرب و مزدوران داخلیشان (ضدانقلاب) دست به آشوب و كشتار می‌زنند وجود یك سازمان‌ایدولوژیك سیاسی‌‌ـ نظامی ‌در منطقه كردستان بسیار ضروری می‌باشد بر همین اساس با یاری پروردگار و توكل به ذات بی‌همتایش تشكیل (سازمان پیشمرگان مسلمان كرد) را با هدف پاكسازی منطقه كردستان از كفار و منافقین ضد انقلاب و تبلیغ اسلام و اثبات حقانیت جمهوری اسلامی‌و پاسداری برای حفظ دست‌آوردهای انقلاب اسلامی ‌و پایمال نشدن خون شهیدان اعلام می‌كنیم و با تكیه بر آموزش ارزنده قرآن و (واعتصمو بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا ‌ـ به ریسمان محكم الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید) و با استفاده از رهنمودهای مكرر امام خمینی، رهبر كبیر انقلاب اسلامی ‌بر وحدت كلمه و دوری از هرگونه تفرقه و برای اثبات‌این حقیقت كه یدالله مع‌الجماعه (خدایار جماعت واحد است) از تمام برادران مسلمان كرد برای همكاری مفكری و عملی در جهت اهداف ‌این سازمان اسلامی‌دعوت می‌نمائیم به علت در امان نبودن مردم و مجاهدین  مسلمان در منطقه تشكیلات سازمان نیمه مخفی ‌ـ نیمه علنی است‌.

پیروز و سربلند باد مبارزات حق‌طلبانه مسلمانان كرد در جهان تداوم و گسترش انقلاب اسلامی ‌به رهبری امام خمینی‌.

سازمان پیشمرگان مسلمان كرد

 

اطلاعیه شماره دو پیشمرگان مسلمان كرد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جاهدالكفار والمنافقین و اغلظ علیهم

جهاد كنید با كفار و منافقین و بر آنها سختگیری كنید (قرآن مجید)‌.

 

طرح و شروع عملیات نظامی ‌شهر كامیاران در سحرگاه سه‌شنبه (9/11/58) از طرف سازمان پیشمرگان مسلمان كرد بوده و هدف ما دفاع از حیثیت و شرافت مسلمانان كرد و ضربه زدن به ضد انقلاب (كفار و عمال اجانب) برای نابودی كامل آنان در جهت استقرار جامعه اسلامی‌بوده ‌است‌. 

توطئه ضد انقلابی‌این بود كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌را به شهر بكشانند تا بتوانند علیه آنان تبلیغات سوء كرده و بر علیه آنها تحریك كند و از ‌این مساله استفاده سیاسی نماید‌.

اكنون شهر كامیاران در كنترل پیشمرگان مسلمان كرد و برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌می‌باشد‌.

ضمناً به زودی شرح كامل وقایع و عملیات نظامی ‌به اطلاع هموطنان مسلمان خواهد رسید‌. به امید پیروزی كامل بر كفار و منافقین و استقرار جمهوری و عدل اسلامی‌به رهبری امام خمینی‌.سازمان پیشمرگان مسلمان كرد(12/11/58)

پوزش از برادران و خوهران مسلمان كرد

با كمال معذرت به علت عدم آشنایی با معنی لغت "جاش" چندین مرتبه‌این كلمه در اطلاعیه‌های كه از طرف گروه‌های موجود در كردستان انتشار می‌یافت، در ‌این روزنامه درج گردیده است از آنجایی كه نمی‌توانستیم به خود بقبولانیم كه ‌اینها در نوشتارشان نیز نزاكت كلام را رعایت نمی‌كنند، پس از آگهی نسبت به معنی ‌این لغت از برادران و خواهران مسلمان كرد كمال پوزش را داریم.(جمهوری اسلامی15/11/1358)

در درگیری بین پیشمرگان مسلمان كرد با ضد انقلابیون در جوانرود،5عامل بعث عراق كشته شدند.

در حمله وحشیانه و نیروهای ضد انقلاب دو تن از برادران پاسدار و دو نفر از پشمرگان مسلمان كرد شهید شدند‌.

گروهی با یك مقر سلاح خود را به پیشمرگان تسلیم و امان‌نامه دریافت داشته‌اند.

كرمانشاه ‌ـ خبرنگار جمهوری اسلامی‌‌: اطلاعیه شماره 4 سازمان پیشمرگان مسلمان كرد به شرح زیر انتشار یافت:


بسم الله الرحمن الرحیم

هر جا كافران و مشركان را یافتید با آنان بجنگید،از شهرهایتان برانید هم‌چنان كه آنان شما را از وطن آواره كردند (سوره بقره‌آیه 190 قرآن مجید) شرح وقایع عملیات پیشمرگان مسلمان كرد (شاخه جوانرود)

در درگیریهای مورخ 5/11/58 ضدانقلابیون به قصد دستگیری افراد ناظر و محافظ اخذ آراء به محاصره آنها اقدام كرده و ناچاراً نیروهای پیشمرگان مسلمان كرد را در جوانرود وادار به مداخله نموده كه در زد و خوردهای شش ساعته در روستاهای كانی ساتیاره شجاعانه و بی امان برادران پیشمرگان مسلمان روستاهای مذكور از وجود كفار پاكسازی شد و 5 نفر از افراد شیاطین بعث عراق و عناصر مزدور داخلی كشته و عده زیادی از آنها زخمی‌گردیدند كه توسط عوامل بعث در منطقه جهت مداوا به عراق منتقل شدند و خوشبختانه در‌این زد و خورد تلفاتی به نیروهای پیشمرگ مسلمان كرد وارد نگردیده در روز 9/11/58 همزمان با تبلیغات پیشمرگان مسلمان كرد در سطح منطقه، افراد حزب دمكرات و سایر گروهها سازمان یافته ضد اسلام حاضر نشدند تا به آنها امان‌نامه داده شود تا بتوانند در سایه جمهوری اسلامی ‌به كار و زندگی خود ادامه دهند و در همان روز نیروهای سازمان یافته دشمن حملات گسترده خود را علیه مردم مسلمان شهر آغاز كرده و با درگیرشدن پیشمرگان مسلمان دو نفر از برادران مجروح و یك دستگاه ماشین به آتش كشیده می‌شود. تلفات احتمالی ضد انقلابیون یك كشته و یك زخمی ‌و بقیه از صحنه نبرد گریخته‌اند روز 11/11/58 مجدداً بر اثر حمله ناجوانمردانه و وحشیانه نیروهای ضدانقلاب و محاصره كردن عده‌ای از برادران پاسدار و پیشمرگان مسلمان در شبانگاه از پیشمرگان مسلمان كرد دو نفر شهید و از پاسداران نیز دو نفر به درجه شهادت نایل و یك نفر زخمی ‌می‌گردد در ‌این درگیری كه 12 ساعت طول كشید تعداد زیادی از مهاجمان كشته و زخمی‌و بقیه فرار می‌كنند و برادران پیشمرگان مسلمان و پاسدار با شهامت تمام جلو رفته و مناطق قوری‌قلعه و قشلاق را پاك‌سازی می‌كنند در روز 13/11/58 مهاجمان به دلیل خسارات وارده با خشم هر چه تمام‌تر به طرف پیشمرگان حمله كردند برادران پیشمرگان به جنگ آنها شتافته و در درگیری با آنها جاده كرمانشاه ‌ـ پاوه از "بیاشوش» تا دو راهی "مله پلنگانه» از شر كفار و اشرار داخلی و شیاطین بعث عراق پاكسازی و پایگاه‌های قوری قلعه و قشلاق به تصرف نیروهای پیشمرگان مسلمان كرد در می‌آید در‌این نبرد تعدادی چادر و مهمات از آنها به دست نیروهای پیشمرگان مسلمان می‌افتد در طول عملیات پیشمرگان مسلمان كرد در روزهای 13 و 14 و 15/11/58 موفق شدند افراد خود را در "مله پلنگان»،"شبانكاره»و"قوری قلعه»و "قشلاق تازه‌آباد» و دو راهی باینگان مستقر و جاده را از وجود كفار پاكسازی نموده و كنترل آن را به دست می‌گیرند ضمناً روز 15/11/58 پیشمرگان مسلمان كرد در رژه عمومی ‌شركت و با اهالی شهر و روستا به راهپیمائی پرداخته و قطعنامه‌ای مبنی بر محكومیت آمریكا و شوروی و ضد انقلاب صادر كرده و مجدداً همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ‌به رهبری امام خمینی اعلام نموده و برای سلامتی امام دعا كردند در همان روز دشمن یك مقر با اسلحه‌های خود را تسلیم پیشمرگان مسلمان كرد نمود و از طرف پیشمرگان مسلمان به آنها امان‌نامه داده شد تا سرمشق سایرین قرار گرفته و برای تسلیم شدن به سازمان مراجعه نمایند در ضمن عوامل ضد انقلاب چون احساس خطر كردند اظهار داشته‌اند كه حاضرند خود را تسلیم كنند.پیروز باد جمهوری اسلامی‌با رهبری امام خمینی .سازمان پیشمرگان مسلمان كرد 16/11/58(جمهوری اسلامی 18/11/1358)


نوشته شده در یک شنبه 21 آبان 1391برچسب:,ساعت 19:38 توسط شاهد| |

 

نامه‌ای ازیك سنندجی

در شكنجه گاههای خلقی!كردستان چه می گذرد؟

نامه زیر از سوی گروهی بنام سازمان جوانان انقلابی به دفتر روزنامه رسید كه جهت آگاهی خوانندگان عزیز از وقایع كردستان و عملكرد گروههای خلقی و سیاسی منطقه، اقدام بدرج آن می نمائیم.

ما مسلمانان محروم سنندج،از تمام مقامات مسوول مملكتی خواهانیم كه هر چه زودتر به وضع نابسامان ما و سایر برادران اسیر در دست نیروهای سیاسی تازه به قدرت رسیده كردستان رسیدگی نمایند. چند ماهی است كه در سنندج، احزاب و گروهها و سازمانهایی با آرمها و نشانها و نامهای گوناگون خلقی و مردمی، به جان كسانی كه حاضر به همكاری با اوامر و دستورات بی چون و چرا ی ایشان نیستند افتاده‏اند و گاه بیگاه در وقت و بیوقت، به جان و مال مردم مسلمان سنندج شبیخون زده و به بهانه‏های گوناگون، گاه بجرم نگاهداری عكسهای امام خمینی و آیت ا طالقانی و احمد مفتی زاده و گاهی بجرم حمل كتب و نشریات مضره (اسلام) آنان را بازداشت نموده و به نا كجا آبادهای خلقی می برند كه خیلی از آنها از سرنوشت شان خبری در دست نیست. از جمله این گروهها، سازمان انقلابی !!!زحمتكشان كردستان ایران (كو مه له) است كه خود را نماینده بدون چون و چرای خلق دانسته و وارث جبر تاریخ می‏دانند كه هر كس به هر عنوان جواب موافق در مقابل خواستهایشان ندهد معلوم نیست چه سرنوشت شومی در انتظارش هست؟ شكنجه‏های آریا مهری؟ كار در كلخوزها؟ زندگی در مردابها؟ و یا رفتن به سوی ؟ و در اینجا نام چند تن از مبارزینی كه فقط بجرم ركوع برای خدا و نترسیدن از زور و تهدیدهای خلقی! در زندان (كوموله) به سر می برند، نام می بریم:

1 ـ برادر مجاهد استوار استماعیل زاده: وی یكی از برادران مبارزی است كه به هزارانه بهانه، وی را شكنجه روحی و جسمی كرده‏اند و چندین بار بوسیله افراد معلوم الحال، قصد منحرف نشان دادن ایشان را داشته‏اند كه شكر خدا همگی نقش بر آب گشته است قبل از دستگیری ایشان، رئیس پاسگاه مركزی سنندج بوده است. در تاریخ بیست و سوم آذرماه، ناجوانمردانه مورد هجوم قرار گرفته و تاكنون نیز در فضای آزاد مائوئیستی (كومه له) البته با اجازه خلقی‏های انقلابی استنشاق می نمایند و جرم ایشان، همانطوریكه خود رفقا نیز معترفند عدم قبول پیشنهادات مطروحه از طرف سازمان است و چندین بار به ایشان گفته اند كه در صورتیكه اعترافننامه ای را امضاء و قول همكاری دهد (ببین كه بین دژخمینان شاه و نمایندگان خلقی تفاوت از كجاست تا به كجا؟) آزاد خواهد كرد و دلیل عدم آزادیشان نیز خطرناك بودن و جودشان در كردستان بدلیل نماز خواندن است و آنچنان از ایشان پذیرائی نموده‏اند كه اكنون ناخن‏های پاهایش براثر نوازش كابلهای روسی سیاه شده و ورم كرده كه با توجه به زندان نمناك و هوای سرد، پای ایشان تقریباً فلج شده و در صورتیكه بدر خواست ما رسیدگی ننمایند، احتمال شدیدتر شدن درد و فلج ایشان بسیار است و امیدوار است كه عرایض را شوخی یا مزاح یا احیاناً تعارف تصور ننمایند.

2 ـ‌ناصر رنج آوری، شغل ایشان دیپلمه بیكار است. در تاریخ اول دیماه توسط وارثین این جبر تاریخی قهرمانانه دستگیر و در زیر شكنجه‏های دژخیمان كمونیست، چهار عدد از دنده هایش براثر ضربات لگد و قنداقهای تفنگهای (ژ ـ3) خلقی شكسته شده است و البته جرم ایشان طرفداری از علامه احمد مفتی زاده است.

3 ـ‌صلاح الدین رستمی: محصل و جرم ایشان همكاری با مدرسه قرآن (كه البته توسط رفقا به آتش كشیده شده است) و علامه احمد مفتی زاده كه از كثرت وجود صدای آزاد سوسیالیستی حق سكونت در سنندج را ندارند، ربوده شده است.

در شكنجه گاههای خلقی در مدت (50) روز بسر برده و از می‏خواهند بگویند چه افرادی با خانه مفتی زاده رفت و آمد داشته‏اند تا شاید آنها نیز از این هوای پاك آزاد سوسیالیستی مستضعفین شوند كه البته زیاد هم محتاج بتوضیح نیست كه از هم اكنون در صورتیكه لب نگشاید، حكم اعدام ایشان را صادر كرده‏اند.

اینك جای آن نیست كه تمام فداكاریها و خدمات ایشان را در این چند سطر یادآور شویم بگذریم از سایر برادرانی كه به جرم اینكه طرفدار جمهوری اسلامی بوده و یا پسر عمویش پاسدار بوده و هزاران دلیل از این قماش كه در دهها نقطه فقط در شهر سنندج در زندان بسر می برند و یا آنكه اصلا معلوم نیست چه بلائی به سرشان آمده و یكی از آنان هم برادر مجاهد استوار تهرانی است.كه هم اكنون بیش از سه ماه است كه معلوم نیست در كجا هست و یا اصلاً نیست؟ (ان ا اعلم ) و بجز اینها كه ذكر شد حدود بیست نفر دیگر در زندان كومه له بسر می برند كه چند نفر از آنان عبارتند از:

1 ـ‌نعمت فلاح زاده به جرم همكاری با پاسداران و قتل پیشمرگان، آب و نان خلق را در زندان می‏خورند. 2 ـ شهاب آروند 3 ـ صالح جعفری 4 ـ معین فخرالعلمائی بدلیل اینكه در زمان طاغوت، پاسبان بوده 5 ـ مهدی فرش باف تهرانی باتهام پاسدار بودن 6 ـ حجت فیض علی: با اینكه ایشان از عضویت در سپاه استعفا داده‏اند، مدعی است كه با سایر برادران هم كاسه شده‏اند.

7 ـ‌یك برادر تركمنی كه مدت 70 روز است در حمام نمناك (سلول انفرادی) بسر می برند كه نه چراغی در اتاقشان وجود دارد و نه حق معاشرت با كسی را دارند. البته باید به عرض رساند كه در اینجا هیچگونه پارتی نداریم زیرا اگر داشتیم و ما و یا سایر برادران دربند و خود را می فروختیم تاكنون از این فضای آزاد استفاده نمی‏كردیم و مانند شخصی به نام صالح جمشیدی از اهالی همدان كه با حدود به قول خوش (200) اعلامیه (سازمان پیشمرگان مسلمان كردستان) دستگیر شده بود پس از دو سه شب كه قول همكاری با ایشان را داده بود آزادش نمودند و یا یكی از اعضای سابق (سپاه رزگاری) كه فقط یك شب از او پذیرائی نمودند و با آوردن یك پاراتیزان دیگر گناهانش شتسته شد و یا هزاران اشخاص دیگر از این قبیل.             سازمان جوان انقلابی(جمهوری اسلامی30/10/1358)

بنا  به اظهار پاسداران  پاوه:

در اثر حمله افراد احزاب كومله و دمكرات و رستگاری 18 مسلمان پاوه‌ای شهید و زخمی‌شده‌اند‌.

توسط مردم پاوه،به پشتیبانی از پاسداران راهپیمائی عظیمی‌برگزار شد‌.

اطلاعیه مهم سازمان پیشمرگان مسلمان كرد در مورد حوادث كامیاران:

یكی از پیشمرگان در مقابل خانه خویش به شهادت رسید.

در طول درگیری‌های كامیاران ده نفر از برادران پاسدار و پیشمرگان مسلمان شهید شدند.

ما گوش به فرمان امام آمادگی كامل خود را برای نابود كردن كلیه گروههای ضد انقلاب در منطقه اعلام می‌داریم.

كرمانشاه ‌ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی: ‌پنج‌شنبه شب گذشته از سوی سازمان پیشمرگان مسلمان كرد در رابطه با وقایع اخیر كامیاران و عملیات این گروه در مقابل ضد انقلابیون، اطلاعیه‌ای انتشار یافت. در این اطلاعیه، ضمن اشاره به حركت‌های ضد انقلاب  به شهادت پیشمرگان مسلمان، اشاراتی رفته است، متن اطلاعیه به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز سه‌شنبه 9/11/58 ساعت 4 بعدازظهر، عوامل ضد انقلاب به برادران كرد مسلمان ما حمله كردند. پیشمرگان مسلمان پس از اطلاع تصمیم به مقابله گرفتند تا رسالت راستین خود را به جا آورند. برای این منظور شهر كامیاران كه از سنگرهای ضد انقلاب در منطقه بود در نظر گرفته شد زیرا ضد انقلاب می‌توانست برای سركوب شهر جوانرود از نیروهای مزدور خود و عوامل بیگانه، از كامیاران استفاده كند. سحرگاه چهارشنبه (10/11/58) برادران پیشمرگ در ساعت 3 بعد از نیمه شب برای جلب نظر و انحراف نیروهای ضد انقلاب در نزدیكی كامیاران موضع می‌گیرند دشمن گمان می‌كند كه نیروهای مستقر در خارج شهر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌مزدوران بیگانه بر اساس كه گمانشان توطئه‌ای از طرح می‌كند به ‌این ترتیب كه با سپاه درگیری شده و آنرا به داخل شهر بكشاند و سپس پل ارتباطی كامیاران ‌ـ كرمانشاه را منفجر كرده و با قطع رابطه بین ‌این دو شهر نیروهای سپاه را در كامیاران غافل‌گیر كرده و مردم را با سپاه رودرو قرار داده و آنها را علیه سپاه تحریك كند و در نهایت با تبلیغات سوء آنها را نسبت به اسلام بدبین نماید برای اجرای‌این توطئه یك ماشین جیب شهباز با 5 سرنشین مسلح به طرف نیروهای نظامی‌سازمان می‌آیند و با ‌ایست برادران توقف نكرده و به سوی آنها آتش می‌گشایند بلافاصله برادران متقابلاً به دفاع پرداختند و آنها را زیر رگبار مسلسل می‌گیرند در ‌این نتیجه سه تن از ضد انقلابیون كشته و دو تن دیگر با استفاده از تاریكی شب فرار می‌كنند تیراندازی متقابلاً اوج می‌گیرد و برادران انقلابی كرد عضو سازمان كه تمامیشان از مهاجرین هستند به خاطر ظلم‌ها و جنایت‌های بی حد اعمال ابرقدرت‌های شرق و غرب از خانه و زندگی خود فرار و با هجرت كرده‌اند و ‌این درگیری با كفار منافقین ضد اسلام با شهامت و شجاعت تمام دفاع از حیثیت و شرف مردم مسلمان كرد و پاسداری از اسلام بر خواسته‌اند یكی از برادران پیش‌مرگ مسلمان مرید آزادی كه قبلاً  از كامیاران مهاجرت نموده و در راه مبارزه با دشمنان اسلام در مقابل خانه خویش با یك دنیا عشق و ‌ایمان به پیروزی اسلام به شهادت رسید در‌این رابطه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌مستقر در چند كیلومتری جاده كرمانشاه‌ـ‌كامیاران از درگیری آگاه می‌شوند و برای برقراری امنیت در كامیاران وارد شهر می‌شوند و بلافاصه برادران كرد مسلمان به آنها شناسایی می‌دهند و متأسفانه روابط عمومی ‌سپاه پاسداران كرمانشاه به علت عدم اطلاع در مصاحبه با رادیو درگیری را بین گروههای ضد انقلاب مطرح كرده بود و بالاخره بعد از 12 ساعت زد و خورد شدیدی تعداد كثیری از افراد گروه‌های سازمان یافته ضد انقلاب كشته و تعدادی از آنها متواری می‌شوند و نیروهای مسلح پیشمرگان مسلمان كرد سپاه پاسداران كنترل كامل شهر را به عهده می‌گیرند در طول ‌این درگیری‌ها از برادران مجاهد انقلابی پیشمرگان مسلمان كرد سپاه پاسداران انقلابی مركز كرمانشاه دو نفر شهید و سه نتفر مجروح می‌شوند دسته‌ای از مردم تاثیر و تحریك‌ها و تبلیغات گروههای ضد انقلاب به‌ایجاد رعب و وحشت كرده بودند شهر را ترك می‌كنند كه با تماس برادران پیشمرگ و سپاه برخورد اسلامی‌و انسانی و آگاه كردن آنها از توطئه دشمن احساس امنیت كرده و برادران را در آغوش كشیده و به خانه‌های خود بازگشتند شهامت و ‌ایثار و مبارزه برادران پیشمرگ مسلمان تا حد شهادت برای احقاق حق محرومین و مستضعفین بر علیه اعمال جنایت‌كار كه سازمان یافته علیه مردم و جمهوری اسلامی‌بودند انگیزه‌ای شد كه مردم غیور و مسلمان كامیاران به طرفداری از جمهوری اسلامی ‌و رهبری كبیر امام خمینی و محكومیت عامل بیگانه خود فروخته و مزدوران داخلی به تظاهرات و راهپیمائی با شركت حدود دو هزار نفر دست زدند طبق آخرین اطلاع رسیده در درگیری ساعت 2 نیمه شب 13/11/58 دو تن دیگر از برادران پیشمرگ مسلمان كرد به اسم‌های "محمد داربرزین» و "محمد رستاد» به شهادت رسیدند

 

 

 

دیگر مناطق نیز نظیر جوانرود و پاوه در زد و خوردهای مختلف تعدادی كشته و زخمی ‌از برادران پیشمرگ مسلمان به جای گذاشت در پایان یك‌بار دیگر پیمان فداكاری خود را با اسلام عزیز و امام خمینی اعلام داشته و گوش به فرمان امام آمادگی كامل خود را برای نابودی كلیه گروههای ضد انقلاب وابسته به اجنبی در منطقه اعلام می‌نمائیم‌. درود بر تمام شهدای به خاك و خون كشیده اسلام درود بر شهیدان رزمنده پیشمرگ مسلمان كرد پیروز باد جمهوری اسلامی‌عدل اسلامی ‌به رهبری امام خمینی.

سازمان پیشمرگان مسلمان كرد

 

نوشته شده در جمعه 19 آبان 1391برچسب:,ساعت 10:39 توسط شاهد| |

 

اعلام همبستگی دانشجویان مهاجر با مردم پاوه

كرمانشاه- خبرگزاری پارس: از طرف انجمن اسلامی دانشجویان مهاجر تربیت دبیر سنندج، پریشب در كرمانشاه اعلامیه‌ای منتشر شد و طی آن گفته شد برای همدردی با برادران اسیری كه در منطقه قشلاق به گروگان‌گرفته شده‌اند از ساعت 14 فردا / جمعه / هفتم دی ماه / به مدت 48 ساعت در مسجد آیت الله بروجردی تحصن خواهند كرد. طبق گزراش رسیده در این اعلامیه، از تمام اقشار مردم و برادران و خواهران مسلمان كرمانشاهی دعوت شده است كه برای ابراز همدردی و نشان دادن وحدت به آنها بپیوندند.(جمهوری اسلامی6/10/1358)


افشاگری مهاجرین كرد مسلمان

بسم الله الرحمن الرحیم

"كردستان آسایشگاه فدائیان خلق". ملت مسلمان و مبارز ایران، با صدای پر طنین الله اكبر، كاخهای فرعونی طاغوت را فرو ریختند اما با كمال تاسف خشتهای آن در كردستان عزیز هم اكنون در حال ساختن كاخهای دیگری میباشند. آنها كه به این تلاش مذبوحانه دست زده‌اند همان ساواكی های دیروز هستند كه حال نام" فدائی» بر خود نهاده‌اند و از گذشته خود شرم ندارند.این خائنین به ملت و اسلام، در مریوان شهر كوچك مرز نشین پایگاهی ساخته‌اند كه از تمام نقاط ایران رفقایی كه خود را طرفداران خلق كرد میدانند (حتی سلام كردی بلد نیستند ) جمع شده‌اند و هر شب به خانه‌ای می‏ریزند و زن و بچه مسلمان را به جرم مسلمان بودن و طرفداری از اسلام ازار و شكنجه می‏دهند تا آنجا كه این عزیزان را به مهاجرت و ترك دیار و كاشانه خود مجبور می‏سازند. (به این می‏گویند گرفتن حق ستمدیده ) هنگامی كه پای صحبت یك روستانشین ستمدیده كرد می‏نشینیم اول از این خائنین و "عزالدین حسینی» ستایش می‏كند اما هنگامی فهمید شما از طرفداران اسلام هستید به خود می‏آید وآهی می‏كشد و با صدای لرزان كه حاكی از ( ترس اوست ) می‏گوید بابا ژاندارمهای شاه خیلی بهتر بودند.آن زمان دو یا سه نفر با  چند اخطاریه می‏آمدند شام یا نهار می‏خوردند و می‏رفتند ولی حالا هر شب 80 نفر از پیشمرگان لنین به ده می‏ریزند و باید نان آنها را داده و مقداری هم پول به آقایان پرداخت. بله اینان مدافع حق كرد هستند! به قول معروف "صدای دهل از دور خوش است». ملت عزیز! اگر به سنندج سفر كرده باشید، میبینید كه " لنینگراد » ایران شده است كتابخانه‌ای آن همه باب میل رفقا میباشد و نشریه‌های دیواری وفاداری آنها را به دولت اسلامی و رهبر انقلاب نشان می‌دهد !! البته برای كسانی كه به آنجا نرفته‌اند، اشتباه نشود، وفاداری برعكس است متاسفانه بدترین توهین به ملت اسلام شده است.امید است ملت كرد به خود آیند و این لكه ننگ را از دامن خود پاك كنندو ملت مسلمان ایران آگاه باشند كه خودمختاری برای خلق كرد نیست بلكه برای فدائیان خلق است.حزبهای "كومله» و "پیشگام» و" فدائی» "خلق وپیكار»  همه در صدد نابودی خلق كرد می‌باشند در عصر آزادی كمونیست‌های به اصطلاح مدافع خلق كرد!؟چشم مسلمان كردستان روشن.. مرگ و نفرت بر مسلمانانی كه در زیر داس و چكش خواهان حق خودمختاری هستند. ننگ بر عوام‌فریبان.   مهاجرین كرد مسلمان مقیم كرمانشاه(جمهوری اسلامی7/10/1358)


دانشجویان مهاجر در رابطه با گروگان‌‌گیری اعلام داشتند: تا زمانی‌كه اسلام بر این مغزها حكومت می‏كند هر گونه استعماری محال است.

كرمانشاه ـ خبرنگار جمهوری اسلامی: اطلاعیه زیر از سوی انجمن اسلامی مهاجر تربیت دبیر سنندج انتشار یافت:

به نام خدا-انسان‌ها در كوره راه مشكلات و دشواریها آزمایش می‏شوند و آنها كه به هدف خود ایمان دارند و ایمان خود را لازمه حركت خود و حركت خود را سرآغاز تكامل در رسیدن به توحیدگاه‌نهایی یعنی جانشینی خدا در زمین می‏بینند و همیشه نمونه‌ای هست برای دیگران كه سنگر مبارزه را خالی می‏گذارند و جبهه را سست نكنند تا آنجا كه به پیروزی بر دشمنان خدا و خلق دست یابند. تا زمانی‌كه هر قدمی در راه خدا برداشته می‏شود و هر فكری در آن سوی مادیات پرواز می‏كند به بند كشیدن و مهار كردن آن از همیات است گروگان‌‌گرفتن پاسداران و اذیت و آزار مردم مسلمان در پاوه اطراف آن نمونه‌ای از این‌گونه خیالهای باطل و خام است كه در مغز دشمنان اسلام می‌گذرد ما دانشجویان مهاجر با اسناد به تجربیاتی كه در كردستان كسب كرده‌ایم به تمام نیروهای مسلمان اعلام خطر می‏كنیم ما ضمن محكوم نمودن اینگونه اعمال خودسرانه و پوچ از قبیل گروگان‌‌گرفتن پاسداران و مسلمانان عالم می‌داریم تا زمانی‌كه اسلام بر این مغزها حكومت می‏كند هرگونه استعماری محال است و برای پشتیبانی از این برادران اسیر روز جمعه (دیروز) 7/10/58 ساعت20بعدازظهر در مسجد آیت‌الله بروجردی به مدت 48 ساعت اعلام تحصن می‏كنیم از آنجا كه در این مدت تجمع دیگرخواهران و برادران مسلمان می‌تواند در جهت افشای توطئه‏های دشمنان واقع شود از مسلمین متعهد تفاضای همدردی و وحدت را داریم.انجمن اسلامی دانشجویان مهاجر تربیت دبیر سنندج(جمهوری اسلامی 8/10/1358)

اعلامیه مهاجرین مسلمان كردستان

كرمانشاه -  خبرنگار جمهوری اسلامی: مهاجرین مسلمان كردستان، طی صدور اعلامیه‏هایی علت مهاجرت خود را جلوگیری از هر نوع در گیری خشونت‌آمیز تلقی نمودند متن اعلامیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

متعاقب اعلام اخیر كاك احمد مفتی‌زاده در مسجد جامع سنندج مبنی بر اینكه در شرایط حاكم بر كردستان، هر گونه فعالیت سیاسی و نظامی در منطقه احتمالا به جنگ و برادر كشی منتهی می‏شود و چنین وضعی هیچ گاه منطبق با نوع تفكر و برنامه ایشان نبوده و نخواهد بود لذا ما عده‌ای از مسلمانان تابعه برنامه و پیشنهاد ایشان بمنظور اجتناب جدی از هر گونه برخورد احتمالی از مناطق مختلف كردستان و به شهرهای دیگر ایران مهاجرت نموده‌ایم بنابر این بدین وسیله قویا بدور بودن كاك احمد و هم مسیران او از هر نوع فعالیت سیاسی و نظامی را محكوم نموده و مجددا اظهار میداریم كه هدف از این مهاجرت جلوگیری از هر نوع بر خورد خشونت‌آمیزو پرهیز از هرگونه درگیری می‏باشد و هر گونه اقدام سیاسی یا نظامی منتسب به مهاجرین، مخالف برنامه و روش فوق است و مربوط به این عده نمی‌باشد.  مهاجرین مسلمان كردستان(جمهوری اسلامی12/10/1358)

 

 

معرفی نشریه

          فریاد آزادی

          نشریه سازمان پیشمرگان مسلمان كرد

          شماره سوم

فریاد آزادی ماست، فریاد مسلمانان كرد و فریاد محرومین زمین است، محرومین مهاجر. هجرت كنندگان از ظلمت به سوی نور و فریاد یاران خداست كه به فرزندان شیطان شمشیر كشیده‏اند. اولین قربانی ازآن ما بوده است. اولین شهید و اولین مظلوم، ‏هابیل و ما فرزندان اوئیم كه هرگاه دستی از آستین ستم باره ای بر میاید جز به كثیت كشتن ما نیست، اماخون فروخته و خطر خریدگان را، پروائی از گردبادهای فتنه نخواهد بود.

جنون منصوری ما راهیچ "داری» به سلامت مبدل نتوان كرد. عاشق را با عقل چه كار، سودایی را با نصیحت میانه ای نیست، ما كشتی می‏دهیم و طوفان می خریم چرا كه نوح زمانه ایم. بت می‏شكنیم و آتش نمرود می خریم چرا كه وارثان ابراهیمیم.

ذبح ما آزادی ماست. ما اسماعیلیم. و وارثان خون خدا، میراث دار پسر خون خدا ماییم.

ما میرندگان نامیرا از "مروه»‏هابیل تا "منای» مهدی ‹ عج › به "سعی» خون برخواسته ایم و در خط

سرخ خطر، طوفان می‏كاریم و زلزله دور می‏كنیم تاآنگاه كه حجت خدا زمین را به سكون فرا خواند.

خداوندا از تو می‏خواهیم ما را در طلب شهادت، یاری فرمائی. خداوندا از تو می‏خواهیم بر شهیدان ما بیفزائی و شهیدان اكنون ما را قبول كنی خداوندا شهید پیشمرگ كرد" محمد داروررین» را از ما قبول كن. مطالب این شماره فریاد آزادی از این قراراست:

1 سوره ناس و برداشت كوتاهی از آن

2 آزادی هرگز نمی میرد( بمناسبت چهلمین روز شهادت سعید آزادی) 

3 اخبار

4 سخنی با مهاجر كرد

5 نقش و عملكرد شهربانی در سنندج

6 كردستان قیامی نو آغاز كرد

7 كرد وكردستان

با آرزوی توفیق هرچه بیشتر برادران پیشمرگ و پر بار شدن هرچه بهتر نشریه فریاد آزادی، شما را بامطلبی از این نشریه تنها می‏گذاریم:

 نقش و عملكرد شهربانی در سنندج

قابل توجه مهندس میر سلیم سرپرست شهربانی جمهوری اسلامی. روز جمعه گذشته، در یكی از خیابانهای سنندج، مردمی كه در حال عبور بودند، بهت زده به منظره ای خیره شده بودند. یك مامور شهربانی با لباس فرم، سطل چسبی در دست داشته و همراه عوامل كومه له و فدائی، مشغول چسباندن تراكت و اعلامیه بود. این منظره، مردم را به یاد توافق هیات ویژه با هیات به اصطلاح نمایندگی خلق كرد ! مبنی بر خروج سپاه پاسداران وافراد مسلح از شهر و سپردن انتظامات شهر سنندج به ماموران شهربانی می انداخت. پس از خروج سپاه پاسداران از سنندج، دیگر شهركاملاً زیر سلطه افراد مسلح كومه له فدائی دمكرات پیكار رزگاری و افتاد و دلیلش هم تعداد بی شمار مسلمانان در كرمانشاه و همدان و .. می‏باشد و همچنین دلیل اصرار زیاد هیات مبنی بر سپردن انتظامات سنندج به شهربانی نیز روشن شد.

عملكرد‏ شهربانی در سنندج بسیار "چشم گیر» می‏باشد از جمله تكذیب خبر واقعه یورش مسلحانه به نماز جمعه در مسجد جامع سنندج به وسیله عوامل مزدور و نوكران امپریالیســم.

و اكنون نیز شهربانی می‏گوید: ( ما فقط امور قضائی سنندج را انجام می‏دهیم ) در صورتی كه تعهد كرده بودند انتظامات و امنیت شهررا تأمین كنند و ما را به یاد آن جمله مامور شهربانی میاندازد

كه وقتی یكی از مسلمانان به شهربانی تلفن می زند و استمداد می‏كند، مامور شهربانی در جواب می‏گوید:

"ما اینجا فقط دلقك هستیم».(جمهوری اسلامی28/10/1358)

 

نوشته شده در جمعه 19 آبان 1391برچسب:,ساعت 10:34 توسط شاهد| |

 

 

انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز، طی اعلامیه ای، رهایی از چنگال شیطان بزرگ، آمریكا را به ملت ایران تبریك گفته است.

 

متن اطلاعیه بدین شرح است:

استقلال و رهایی كشورمان را از بند شیطان بزرگ به ملت شریف تبریك میگوئیم.برادران مسلمان، حال كه دست شیطان بزرگ را قطع كرده‏ایم بیائید تا ریشه‏های این شیطان را كه ریزه خوارانی چون كومله و فدایی و رزگاری هستنداز این سرزمین بیرون كنیم، بدینوسله، انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز به كمك برادران مسلمان در جهت حفظ مناطق غرب كشور و همكاری با پیشمرگان مسلمان، احتیاج به كمكهای مالی و تداركات نظامی و نیروی انسانی دارد. برادران می توانند در این مورد به كانون فعالیتهای اسلامی غرب تهران، قسمت مربوط به كردها مراجعه كنند.(جمهوری اسلامی16/8/1358)

انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز آماده مبارزه با متجاوزین عراقی هستند.

اطلاعیه زیر از سوی كردهای مقیم مركز منتشر شد:

پیشگاه پدر بزرگوارمان حضرت امام خمینی

ای امام،ای قلب مستضعفین،ای فریاد زمانه، بدین وسیله ما كردهای مسلمان مقیم مركز،آمادگی خود را جهت اعزام به مرزهای ایران و عراق جهت مقابله با مزدوران امپریالیسسم اعلام می‏داریم و حاضریم به خاطر حفظ اسلام و مسلمین، از مرز شهادت بگذاریم.پدر بزرگوار،گوش به زنگ اشاره ای هستیم تا به سوی میعادگاه ایمان و شهادت درجوار برادران حركت كنیم،هرچند كه ما قطره ای از اقیانوس اسلام هستیم.                نمایندگان موقت انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز(جمهوری اسلامی25/9/1358)

در كردستان چه می‏گذرد؟

مهاجران سنندج:دفاع از دولت جمهوری اسلامی یا از امام از نظر آنها یك جرم به حساب می‌آمد.

به هنگام توزیع روغن و برنج بین خانواده‏های بی سرپرست آنهارا (چریكهای فدائی خلق و كومله) می‏گرفتند و فحش می‏دادند.

مصاحبه با مسئول ستاد

تهران ـ خبرنگار جمهوری اسلامی: در پی انتشار اخبار مختلف در مورد اوضاع غرب كشور كه حكایت از اعمال و رفتار كاملا مشكوك و حساب شده‌ای را می‏كند و نیز با توجه به این مطلب كه ملت غیور مسلمان ما در این زمان در حال جنگ با قوی‌ترین قدرت دنیا یعنی شیطان بزرگ امریكا می‏باشد تصمیم گرفتیم كه ملت آگاهمان را بیشتر در جریان اوضاع این خطه از میهن عزیزمان قرار دهیم به همین دلیل با مسئولین ستاد غرب و مهاجرین سنندج مصاحبه‏ای تلفنی انجام گرفت تا خوانندگان محترم از جو حاكم بر منطقه بهتر اگاهی یابند.

متن مصاحبه به شرح زیر است:

مصاحبه با مهاجرین سنندج: سوال اول این است كه در مجموع چه روابطی به وجود آمد كه مسلمان‌های شهرهای كردستان به این نتیجه رسیدند كه مهاجرت می‌تواند بهترین عمل در شرایط فعلی باشد.البته در رابطه با مسایل خاصی كه در كردستان به وجود آمده بود؟

جواب: مداركی كه به‌دست آمده نشان می‏دهد كه شاه وقتی كه می‏خواست برود آن اواخر كه صحبت می‏كرد گفت اگر من بروم ایران ایرانستان می‏شود (تجزیه می‏شود و این حرف‌ها) نقشه‏هایی بود كه برای كردستان داشتند یك طرحی وجود داشت كه می‌خواست بین حكومت در تهران و آقای مفتی‌زاده اختلاف بیاندازد و جوی به وجود بیاورند كه مردم را بدبین كنند نسبت به ایشان و كلاً محیط را طوری فراهم كرده بودند كه دفاع از دولت جمهوری اسلامی یا از امام یك نوع جرم به حساب می‏آمد یا تبلیغات وسیعی می‏كردند اگر دولت یك اشتباه كوچكی می‏كرد و یا یك خطائی می‏رفت، اینها بزرگش می‏كردند و یا موضوعات ربطش می‏دادند و اینها باعث می‏شد كه مردم نظرشان برگردد نسبت به دولت و با استفاده از همین موضوعات نظرشان را نسبت به جمهوری اسلامی برمی‌گرداندند و می‏گفتند جمهوری اسلامی بود اینطور كرده است پس اسلام گقته است این كار را بكنید ومردم هم‌چون سطح فرهنگ به آن‌صورت نداشتند كه بفهمند و تجزیه و تحلیل بكنند و قیافه اسلامی از خواهرها می‏دیدند شروع می‏كردند به فحش و بد و بیرا یا اینكه بچه‏ها می‏رفتند برنج و روغن بین خانواده‏های بی سرپرست توزیع می‏كردند آنها می‏گرفتند فحش می‏دادند و یا اینكه می‏دیدند كه اینها آمده آند برای كمك همه اینها نتیجه تبلیغاتی بود كه احزاب مختلفی مآنند كومله و چریكهای فدائی و دمكرات تا حدی در منطقه داشتند چون دمكرات نفوذش در سنندج و مریوان و شهرهای جنوبی كردستان كمتر بود و چریكهای فدائی و كومله اینجا بیشتر نفوذ داشتند و افراطی تر بودند به همین دلیل بود كه سنندج و مریوان به یك چین حالتی رسید ولی در مقایسه مهاباد یك حالت بهتری دارد.

سوال: فشار و تضیقات روی مسلمان‌ها، بیشتر از چه ناحیه‌ای است؟

جواب: همان حزب كومله یا سازمان انقلابی زحمتكشان و چریكهای فدائی و تازگی یك سپاهی به نام سپاه رستگاری كه شیخ عثمان نقشبندی كه یك ساواكی معروف است سرپرستیش را دارد اینها آنجا بیشتر فعالیت می‌كردند بعضی انفجاراتی كه می‏شد كشته و كشتارهایی كه بود، بیشتر، این‌ها به عهده می‏گرفتند.

سوال: یعنی می‌توان گفت بیشتر از همه، چریك‌های فدائی در این كارها دست داشت ؟

جواب: چریكهای فدائی و كومله

سوال: مهاجرت شما به اصطلاح نكات مثبتی كه در بر دارد چه می‌تواند باشد.

جواب: یكی افشاگری و یكی هم ما نمی توانستیم آنجا از اسلام چیزی را معرفی كنیم در اینجا می‏توانیم ولی بیشتر افشاگری گروهای بود كه آنجا فعالیت دارند و برای مردم یك چهره معصومی نشان می‏دهند.

سوال: از زمانی كه شما مهاجرت كرده‌اید یعنی نه تنها دانشجویان تربیت سنندج كلاً مسلمان‌هایی كه مهاجرت كردند، كارهایی كه تا حالا توانسته‌اند انجام دهند چه بوده است؟

جواب: از افرادی كه قبل از ما آمده بودند تهران، نمی‌دانیم اما این را می‏دانیم به آنها توجه نشده و همین طور به خواسته‏های آنها رسیدگی نشده است ولی خود ما اینجا یك مقدار افشاگری كردیم كه ادامه می‏دهیم كردهای كه اینجا هستند تا حالا چند مرتبه این كار را كرده‌اند و افشاگری نموده‌اند یا سخنرانی‏های بوده در سطح شهر در مورد مسائل كردستان صحبتهایی بوده در دبیرستانها تا آنجا كه امكان داشته اطلاعیه‏ها و اعلامیه‏های داده‌ایم ولی رادیو و تلویزیون با ما هیچ همكاری نكرده است. 

سوال: یعنی چه نقشی داشت تلویزیون ؟

جواب: كاملا با سكوتش به تضعیف مسلمانها كمك كرده است.

س: عملكرد هیات حسن نیت تا حالا چه بوده است ؟  

ج: این نظر خود من است. هیات حسن نیت اشتباهی كه كرده رفت با همانعزالدین حسینی و جلال طالبانی و قاسملو پای میز مذاكره نشست آخرقاسملو و امثال آنها كه مسلمان نیستند كه برای سنندج تصمیم‌گیری كنند مردم در جنوب كردستان آنها را قبول ندارند اگر هیات حسن نیت می‏آمد مستقیما با مردم یا حداقل با این گروههای مهاجر صحبت می‏كرد اینها می‏دانستند در منطقه چه می‏گذرد درد‏های مردم را می‏دانستیم مامی‌گفتیم حتما تهران كه بروند با اینها صحبت می‏كنند و خواهند پرسید چرا آمده‌اید و بالاخره درد آنها را می‏فهمند و به خواسته آنها رسیدگی می‏كنند ولی وقتی كه هیات حسن نیت بلند شده آمده با یك عده آدم كافر مذاكره می‏كند اصلا چه مفهومی می‌تواند داشته باشد ؟

س: آیا هیات حسن نیت با مسلمانها هم تماس گرفت ؟

ج: خوب میدانید كه دولت با چه كسانی تماس می‏گیرد.

س: یعنی از طرف شما در خواست شده و آنها نیامده‌اند.

ج: از طرف ما درخواست نشده ولی وقتی آنها دم دستشان بودند آنهم در شورای انقلاب چرا با آنها مذاكره‌ای و گفتگویی نكردند.

س: نقش سپاه بخصوص مسئولیتی كه در منطقه كردستان فعالت دارند چه بوده است ؟  

ج: مسئله كردستان به نظر ما مسئله‌ای است بین كمونیسم و اسلام و خلق كرد با توجه به اینكه توده خلق كرد عمیقا مسلمانند ولی یك تحمیلی است كه از سوی آنها ( چریكهای فدائی خلق كمونیستها ) بر خلق كرد انجام می‏گیرد و سعی می‏كنند با فشار  و اختناق مردم ( مسلمان كرد ) را زیر بار خود ببرند به طور كلی می‌توان گفت اینان (كمونیستها ) هدفشان درهم ریختن منطقه بود و بیشتر هدف تجزیه را دنبال می‌كرد و قصد اشغال پادگان‌ها و از قبیل اقدامات داشتند كه ما مسئولیت داشتیم جلوی آنها را بگیریم و عملیاتشان را خنثی كنیم البته قبلا به همراه ارتش و نیروهای دیگر قصد متوجه ساختن ملت نسبت به اهداف پلید آنها ( چریكهای فدائی خلق..) راداشتیم ولی این امر متجاوزین را خوش نیامد و برایشان گران تمام شد لذا سركوب نظامی‌شدند. بدنبال آن بین مردم مطرح كردند كه سپاه باید از منطقه خارج شود همچنین مطرح كردند كه اختلاف مردم با سپاه است و این مسلم بود كه یك مسئله تاكتیكی است تا نیروها را یكی یكی از هم جدا سازند بخصوص اینكه در سپاه كسانی بودند كه از نظر ایدئولوژی قوی بودند و با مردم صحبت می‏كردند و آنان را نسبت به مسائل آشنا می‏ساختند و از این نظر آنها ( احزاب چپی ) ناراحت بودند مثلا در بوكان مردم نسبت به عمل خائنانه آنان بی توجهی نشان دادند وبه طرفداری از اسلام تظاهرات كردندو چون سپاه با این مردم زیاد صحبت می‏كرد چریكها اعلامیه دادند و متذكر شدند كه با پاسداران ضد خلقی صحبت نكنید و این نشانه این بود كه از بیدار شدن مردم می‏ترسیدند از این رو سعی نمودند پاسداران را منزوی كنند و در یك مقطع زمانی توانستند ضربه‏های را بزنند و جدائی به وجود بیاورند آنان مردم فریبانه شعار می‏دادند، ارتش برادر ماست پاسدار قاتل ماست ولی دیدیم كه دروغ می‏گویند افسر شهربانی را هم كشتند در سردشت تعدادی از ارتشیان را به قتل رساندند با این حساب فریبشان مشخص شد. مسئله بعدی به این صورت بود كه هیات حسن نیتی از سوی دولت تعیین شد كه مذاكره كنند آنها ( چریكهای فدائی خلق وغیره ) هم این هیات را یك پیروزی برای خود فرض كردند.حالا به تركیب هیات كاری نداریم و اینكه چه آنتقاداتی بر آنها وارد است. گله از هیات این است كه به مذاكرات با كفار رفته است. با اینكه امام تاكید داشتند كه خواست ملت كرد خواست اسلام است و هیات حسن نیت به مذاكرات خود در این طریق ادامه بدهد ولی مستقیما نمایندگان اسلامی را كنار گذاشتند و به سراغ ائمه كفر رفتند.

س: برخورد هیات دولت با مسائل كردستان چگونه بود؟

ج: فكر می‏كنم اگر از نظر مكتبی بخواهیم بگوییم برخورد دولت با یكی از گروههای از نظر اسلام ارزنده است ولی دوتای دیگرشان بخصوص كه آقای  فروهر هم روی مسئله اسلامی تكیه ندارد مسئله را دشوار كرده است دیگر اینكه هیات روی منطقه شناخت نداشتند و به طریق اسلامی مسئله كردستان را تحلیل نكردند و این نتیجه‌اش دلزدگی برادران مسلمان‌بود كه انتظار نداشتند در جمهوری اسلامی به اینها پشت پا زده و بی‌توجهی شود این برای ما یك درد بزرگی است كه واقعا ناراحت كننده است بعد اینها هم آمدند و متحصن شدند و یك خفقان سیاسی بر مملكت حاكم شد كه صدای این بندگان خدا را به جای نمی رساندند.

س: ضربه‏های كه در این مدت به سپاه وارد آمد عموماً از جانب چه گروه‌هایی صورت گرفت؟

ج: بیشتر از جانب گروه‌های تندرو و استراتژی آنها این است كه یك جوری حكومت را تضعیف كنند و منطقه را به جنگ بكشند.

س: منظورتان از گروههای تندرو، چریكهای فدائی خلق و كومله است؟

ج: بله اما بیشتر می‌توان گفت چریكهای فدائی خلق هستند كه طلب جنگ می‏كنند. اگر چه ظاهراً مسئولیت هیچ چیز را به عهده نمی‌گیرند ولی عامل عمده زد و خوردها هستند و جنگهایی كه می‏شود اینها به وجود آورنده آنند. 

س: جوی كه گروههای غیر مذهبی به وجود آورده‌اند مسلمانان را از نظر سیاسی و نظامی، تحت فشار قرار داده است. فكر نمی‌كنید نتیجتاً پست و مقام‌ها به دست چپیها بیفتد؟

ج: ما برای این مساله طرح داریم اولاً تحت فشار قرار گرفتن مسلمانها نتیجه اشتباه دولت است مثل استاندار نمودن (یك فرد كمونیست چپی و بازنشسته حزب توده ) به نام یونسی و عدم توجه به تشكل مسلمانان ولی همین حالا اگر شما امنیت را در منطقه برقرار كنید به طوری كه زور سرنیزه دشمن از ملت مسلمان برداشته شود و دیگر حاكم نباشد اگردر چنین جوی رأی‌گیری كنید خواهید دید كه نمایندگان مردم، همان مسلمان‌ها هستند (كه طرفدار اسلامند نه طرفدار چریكهای فدائی خلق و سردمداران كفر) الان در سنندج خفقانی كه هست از زمان شاه مخلوع بیشتر و بدتر است مسلمانان جرأت صحبت با مسلمانان دیگر ندارند، پس اول امنیت را برقرار كنید كه در آن یك سخنرانی چپی‌ها بكنند و یك سخنرانی هم مسلمانها سپس هم رأی‌گیری كنند، ببینید در این صورت باز هم كمونیست‌ها رأی می‏آورند؟ اینان برادران مسلمان ما را تضعیف كرد و می‏گویند اینها ( پاسداران) كردفروش هستند و توده هم چون تا حدی حس ناسیونالیسم دارد این فریب را خورده‌اند و این احتیاج به یك توضیح دارد.

س: نقاط ضعف دولت در رابطه با حل مشكلات كردستان در قبل و حال چیست؟

ج: شكست دولت قبلی این بود كه مسلمین را تضعیف كردند و در واقع دمكراتیك برخورد كردند و به كمونیست‌ها پروبال دادند. دولت فعلی كه همه اختیارات را به هیات حسن نیت داده است. اینها باید بفمهند كه این طرح یا امكان‌پذیر نیست یا بگویند اینجا را كمونیستی كنید و با بودجه دولت كمونیست پرورش بدهید و همه از آن تكلیف مسلمانان متحصن چیست؟نتیجه مذاكرات  بدون اینكه امنیت منطقه را برقرار كنند مسلمین را دادند دم تیغ كمونیستها كه دادگاه به اصطلاح خلقی تشكیل بدهند و واقعا در آنجا اختناق به وجود آوردند و نظر من این است كه اگر دولت بخواهد كار اسلامی بكند باید امنیت منطقه را برقرار كند و اجازه ندهد هیچ گروه مسلحی جز نیروهای انتظامی رسمی نباشد نه اینكه ژاندارمری‌و شهربانی اصلاً در آنجا قدرتی ندارند و حتی در استان كردستان ضرباتی می‏خوریم منتهی در این شرایط نمی توانیم جواب بدهیم.

س: روندی كه هیات حسن نیت در كردستان داشته شرایطی عینی چه آینده‌ای را برای كردستان نشان می‏دهد؟

ج: ما منتظر هستیم هیات حسن نیت چه موقع اقرار می‏كند كه شكست خورده و واقعا می‌توان گفت مذاكرات سیاسی با عده‌ای ماركسیست كه مسلمانها را زیر اختناق نگه داشته امكان‌پذیر نیست ما منتظر همین هستیم كه اینها شكست خود را اعلام كنند چون این مذاكرات قابل پذیرش نیست. اول یقین داشتند كه با این اختلافات، می‌توانند آنجا را تجزیه كنند و به همچین منظور اسلحه به دست گرفته‌اند، ولی وقتی انجام ارتش و پیام امام را دیدند شكست خوردند و به قدر كافی ضربه دیدند ودوباره اگر این ( پذیرفتن مذاكرات به شرط پایین گذاشتن سلاح با قطع مذاكرات) دوباره اعلام شود، دگر بار ضربه خواهند خورد مگر اینكه كنار بنشینند تا مردم رای خودشان را بدهند در آنجا در هر شهری 20000هزار نفر برای جمهو ری اسلامی رای دادند و همین الان هم آمادگی دادن رای به قانون اساسی را دارند منتهی ترسی كه بر اینها ( از سوی گروههای چپ ) حاكم شده جرات ندارند رای بدهند.

س: علل رشد سریع گروههای غیر مذهبی بر مبنای چه زمینه ای بود ؟

ج: الان مردم جمهوری اسلامی را از زبان گروه‌های مخالف می‏شناسند نه از زبان ما در اینجا مخالفین اسلام مردم را فریب داده‌اند.

س: در صورت امكان چند نمونه عینی كه حاكی از برخورد ناصحیح دولت است بگویید؟

ج: كلی بگویم اینها یونسی را به عنوان استاندار گذاشتند و بعد اعتراض مسلمانان بلند شد كه چرا این شخص توده‌ای را گذاشته‌اید كه در نتیجه آن كمونیست‌ها در این منطقه داشتند تقویت می‌شدند و مسلمان‌ها داد می‌زدند كه ما را كمك كنید تا بتوانیم جوابگو باشیم و هیچ‌كدام از این‌ها مورد توجه قرار نگرفت. مساله دیگر این‌كه وقتی هیات حسن‌نیت آمد بدون هیچ گونه توجه به جان و مال مردم به پاسداران دستور توقف دادند و پاسداران به محض این‌كه توقف كردند آنها (گروههای چپ) به جان و مال مردم مسلط شدند. این‌ها نمونه‏های اشكار بود.

س: در مورد مهاجرین توضیح بدهید كه تحت چه شرایطی و در رابطه با عمل‌كرد چه گروههایی مجبور به مهاجرت شدند؟

ح: مسلمانها وقتی دیدند كه پشتشان خالی است و گروههای كمونیستی چپی با قدرت آمده‌اند و با آن وحشی گری اختناق به وجود آوده‌اند طبیعتاً مسلمانان مجبور به مهاجرت می‏شوند چون ماندنشان حماقت است بماند چه كند جز این است كه در یك دادگاه به اصطلاح خلقی (به اتهام مسلمان بودن) اعدامش كنند لذا بهترین راه این‌ها همین هجرت بود كه بیرون روند اینها مهاجرین بهترین افراد آنجا بوده‌اند مثلاً وقتی كه دولت می‏گوید اسلحه‏ها را تحویل بدهید چه كسانی تحویل می‏دهند می‌توان گفت فقط مسلمان‌ها ولی چپی‏ها نگه می‏دارند و بعد می‏زنند توی سر مسلمان‌ها ما گفتیم كه با خلق كرد مذاكره داریم و این هیات با خوب و بدش تعین شد و مسیری را طی كرده و حالا متوجه اشتباهاتش شده چرا هنوز مسامحه‌كاری می‏كند این برای ما درد است مثلاً اگر یك حكومت به اصطلاح دمكراتیك در منطقه پیاده شود آقای  فروهر ناراحت نیست یا اگر عده‌ای از مسلمین زیر فشار كافران قرار گیردند و مسلمین مجبور به مهاجرت گردند اصلا حاضر نیست اسم اینها را مهاجرین بگذارد می‏گوید آوارگان، ولی به هر حال باید اعتراف كنند، اینجوری نمی‌شود كار كرد.

س: طرح خودگردان از نظر گروه‌ها و در میان مردم چگونه عكس‌العملی دارد؟

ج: از نظر گروهها طبیعی است كه هیچ كدام به این طرح اعتقاد ندارند، بلكه می‏خندند، چون هدفشان چیز دیگری است توده مردم هم كه از هدف آنها مطلع نیستند و خود قاسملو هم گفته بود كه جمهوری اسلامی نمی‌تواند كه خودمختاری را تأمین كند و یك حكومت فدراتیو باید باشد.(جمهوری اسلامی6/10/1358)

 

 

نوشته شده در جمعه 19 آبان 1391برچسب:,ساعت 10:32 توسط شاهد| |

معرفی نشریه

"یا مرگ یا رستگاری كردستان مسلمان». این شعار پیشمرگان مسلمان كرد است، شعاری كه بر روی جلد دومین شماره نشریه این دلاوران بچشم می خورد.

مندرجات این شماره نشریه فریاد آزادی عبارتند از:

1 ـ‌سوره ناس و برداشتی كوتاه از آن.

2 ـ‌سخن یك دانش آموز دردمند از سنندج

3 ـ‌شرح عملیات پیشمرگان مسلمان كرد

4 ـ‌بیاد شهید كاك محمد

5 ـ‌اخبار

6 ـ سخنی با برادر كرد

7 ـ‌اطلاعیه مهاجرین بخش یابنگان و پشت جلد این نشریه یك عكس از تظاهرات مردم كامیاران بعد از بیرون راندن جاش ها همراه با شعاری از پیشمرگان مسلمان كرد است:

مذاكرات غیر مكتبی دولت را با افراد و گروههایی كه بازور اسلحه، خود را به خلق كرد تحمیل كرده‏اند، محكوم می كنیم.(جمهوری اسلامی5/5/1358)

انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز به رادیو تلویزیون اعتراض كرد:حتی یكبار اعلامیه نیروهای مسلمان كرد از رادیو پخش نشده است.

حضور محترم مسوولین مملكتی

مهره‏های بی محتوای رادیو و تلویزیون. بیش از این به روح و خون شهدای اسلام دهن كجی نكنید. رادیو ایران جهت شناسائی انقلاب اسلامی و بر قراری ارتباط با كردهای نقاط مختلف منطقه، از مدتها پیش برنامه ای به زبان كردی پخش می نماید، كه میلیونها تومان خرج این دستگاه و تشكیلات و دقایق پخش آن شده و می‏شود. به هر حال، از آن چه نتیجه ای می‏گیرند؟

و چه كسانی از آن سود میبرند؟

تمام نوازندگان در این برنامه مینوازند و جای اشرف پهلوی خالی است. آیا اخبار كردستان از نظر سیاسی- مذهبی در آن پخش می‏شود؟ آیا به جنگهای بین مسلمانان و كفار در كردستان كه هنوز هم ادامه دراد اشاره شده؟ ویا اینكه برای نمونه، یك اعلامیه نیروهای مسلمان مبارزكرد در آن پخش شده؟ خیر

وما با درك محتوای این رادیو وبرنامه اش می‏دانیم كه در خط اسلام و انقلاب اسلامی ایران نیست مثلاً ترانه‏های دو برادر سقزی ( زی زی )خوانندگان فاسد كه در زمان شاه از پخش تعدادی از آن خود داری شده حال ازرادیو كردی جمهوری اسلامی به گوش می رسد و یا خواننده سنندجی در زمان دروازه تمدن، جهت به لجن كشیدن جوانان ما سهم به سزائی داشت و گرداننده برنامه‏های كاخهای جوانان و كوك كننده و محرك رقاصه‏ها و فاحشه‏ها بوده‏ درجوار مزدوران بعثی در عراق به مناسبت پیروزی مزدوران و كشتار مسلمانان و پاسداران كردستان ترانه ای خوانده كه اكثر شبها از این ایستگاه كردی جهت شادی اربابان برون مرزی و عذاب روح شهدای انقلاب اسلامی پخش می‏گردد. شعرها و ترانه‏های این رادیو ی مترقی از شراب و ساقی و مستی و تشریح اندام معشوقه‏ها می‏باشد برای نمونه
شعر"كچه كورد"روز جمعه 18/1/58 ساعت ده شب خوانده شد كه ما شرم داریم ترجمه آن رابنویسیم. ما از مسوولین مملكتی می‏خواهیم كه به خواسته‏های ما ترتیب اثر فوری بدهد:

-یك نفر مسلمان كرد بر پخش این برنامه‏ها نظارت كند.

- از مسلمانان متعهد و باسواد و مسلمان مقیم مركز و نقاط دیگر جهت ایراد سخنرانی و تشریح مسائل كردستان استفاده شود.

- از پخش ترانه‏ها و آوازهای زننده و فاسد خودداری شود.

- گردانندگان و مسوولین این رادیو را بوسیله مناسبی به ما معرفی كنند.

-در قسمتی از این برنامه اخبار سیاسی روز كردستان پخش ‏شود.

-در غیر این صورت تعطیلی این رادیو از بودن آن با صرفه تر است، چون در حال حاضر، بزرگترین ضربه بر پیكر جمهوری اسلامی ایران از طریق این رادیو وارد می‏شود. از روزی بترسید كه خانواده شصت هزار شهید قیام كننده كه خود رقمی‏بالغ بر نیم میلیون نفر می‏باشد و همراه معلولین بی دست و پا به جان شما بیفتند. شما را به خدا اگر نمی توانید سازمان رادیو تلویزیون را اداره كنید. خود را كنار بكشید و آبروی اسلام را نبرید تا مردم، خود خاكی سرشان بریزند! نمایندگان موقت انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز(جمهوری اسلامی6/5/1358)

محكوم كردن تحصن كردها در آلمان

تهران ـ خبرگزاری پارس: امروز مدیر جمعیت اسلامی ‌كردهای مقیم مركز در یك تماس تلفنی با خبرگزاری پارس با اشاره به خبر مندرج در یكی از روزنامه‌ها در مورد تحصن تعدادی از كردهای ایرانی در آلمان بادآور شد كه این گروه به هیچ عنوان كرد و ایرانی نبوده بلكه گروهی از وطن‌فروش و خائن و ضد انقلاب می‌باشند و ما اقدام آنان را به شدت محكوم می كنیم.(كیهان31/5/1358)

جمعیت اسلامی‌كردهای مقیم مركز: تحصن كردنماها در آلمان محكوم شد.

تهران ـ خبرگزاری پارس: دیروز مدیر جمعیت اسلامی‌كردهای مقیم مركز در یك تماس تلفنی با خبرگزاری پارس با اشاره به خبر مندرج در یكی از روزنامه‌ها در مورد تحصن تعدادی از كردهای ایرانی در آلمان یادآور شد كه این گروه به هیچ‌وجه كرد و ایرانی نبوده بلكه گروهی وطن فروش و خائن و ضدانقلاب می‌باشند و ما اقدام آنان را به شدت محكوم می‌كنیم(.جمهوری اسلامی31/5/1358)

بیانیه جمعیت اسلامی‌كردهای مقیم مركز

تهران  خبرگزاری پارس: جمعیت اسلامی‌كردهای مقیم مركز ضمن انتشار بیانیه‌ای عمل ضد انقلابی و ضد انسانی كرد نماها را محكوم كرد و از دولت خواست تا هرچه زودتر در سركوبی آنها اقدام كند.

جمعیت اسلامی‌كردهای مقیم مركز در این بیانیه اعلام كرده است كه اعضای این جمعیت تا پای جان آماده  اجرای فرمان امام خمینی هستند. این جمعیت همچنین از دولت خواسته است كه برای پاك سازی مناطق كردستان مرزهای ایران با خارج را ببندند و سپس مهاجمین و اشرار را محاصره كند تا آنها نتوانند بوسیله عمال خود در خارج اسلحه و مهمات دریافت دارند زیرا اشراردر حال حاضر مقدار زیادی اسلحه در كوهستانها  پنهان كردند(كیهان1/6/1358)

 

 


حمله مهاجمین مسلح به محمود آباد میاندوآب

ارومیه- مهاجمین مسلح چهارشنبه شب گذشته از ساعت 9 تا 2 بامداد روستای محمودآباد از توابع شهرستان میاندوآب خمپاره 81 و 120 میلی متری مورد حمله قرار دادند. فرماندار میاندوآب با اعلام ‌این خبر به خبرگزاری پارس در ارومیه گفت: هدف حمله بیشتر مقر پیشمرگان مسلمان كرده بود و طی آن 15 عدد خمپاره به طرف محمودآباد شلیك شد. بر اثر برخورد خمپاره به خانه مسكونی یكی از اهالی ‌این خانه با خاك یكسان شد و خمپاره دیگری نیز به تیر چراغ برق اصابت كرد و خساراتی به بار آورد. وی افزود: پیشمرگان مسلمان كرد متقابلاً به ‌این تیراندازی‌ها پاسخ دادند و خوشبختانه ‌این درگیری در محمودآباد تلفات جانی نداشته است فرماندار میاندوآب اضافه كرد: هنوز هم همراه شاهین‌دژ به تكاب در ‌این منطقه بسته ولی وضع منطقه امروز از آرامش برخوردار شده است.(كیهان4/8/1358)

 

200 مهاجم در درگیری‌های كردستان كشته شدند.

17 پاسدار ارتشی و پیشمرگه مسلمان نیز در‌این درگیری‌ها به شهادت رسیدند.

سنندج و كرمانشاه:در درگیریهای چند روز گذشته در بانه سقز مریوان بین ارتش و پاسداران و پیشمرگان مسلمان كرد. و افراد وابسته به گروههای مسلح بیش از 200 مهاجم كشته شدند. همچنین در ‌این درگیری‌ها 17 پاسدار و ارتشی و پیشمرگه مسلمان شهید و بیش از 40 نفر از آنان مجروح شدند.

كرمانشاه خبرگزاری پارس: یك ستون از ارتش جمهوری اسلامی‌ایران همراه با پاسداران انقلاب اسلامی و پیشمرگان مسلمان كرد كه با خود مقادیری خواروبار همراه داشتند صبح روز 5 شنبه راهی مریوان شدند و در فاصله مریوان سنندج مورد حمله مهاجمین قرار گرفتند و تلفات سنگینی به تهاجمین وارد آوردند. در جریان ‌این درگیری 11 تن از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی‌ایران، پاسداران انقلاب و پیشمرگان مسلمان كرد به شهادت رسیدند و 38 تن دیگر از جمله سروان هاشمی ‌فرمانده ستون اعزامی ‌بر اثر اصابت 5 گلوله به پایش مجروح شد اجساد 7 تن از ‌این شهدا با دو فروند هلیكوپتر به كرمانشاه انتقال داده شدند. از ‌این تعداد 4 نفر ارتشی و 4 نفر پاسدار بودند. جنازه‌های 7 تن از ‌این عده به بیمارستان 520 ارتش در كرمانشاه انتقال یافت. و جنازه یكی دیگر از آنها در سردخانه بیمارستان ‌آیت‌الله طالقانی نگهداری می‌شود.

سنندج ـ خبرنگاری پارس: دكتر مهرآسا استاندار كردستان در ارتباط با درگیری‌های اخیر بانه و مریوان در مورد اوضاع ‌این منطقه به خبرگزاری پارس مركز سنندج اعلام داشت: اوضاع استان كردستان از نظر امنیتی آرام و خیلی خوب است.‌این درگیری‌ها نمایشی از اعمال دسته‌های كوچكی است كه گاه و بی‌گاه می‌خواهند بگویند ما هم هستیم در حالی كه ‌اینان كاملاً در هر سو محاصره بودند و تحت فشار هستند. مثلاً در وقایع اخیر بانه بیش از 100 تن از آنان كشته شدند. در ‌این درگیری یك گروهبان شهید، یك سرباز و دو پاسدار نیز مجروح شدند و چهار تن از مهاجمین دستگیر شدند. وی افزود: برابر آخرین گزارش رسیده شده اخیراً تنها در دو روستای سقز 19 نفر از ضد انقلابیون دستگیر و حدود 40 تن كشته دادند ما هم‌اینك در سنته واقع در راه سقز ـ سنندج اقدام به تعمیر یك پاسگاه كردیم كه امنیت ‌این راه فوق‌العاده مؤثر است از استاندار سوال شد با توجه به كار مجلس شورای اسلامی آایا انتخابات در كردستان انجام خواهد شد كه نمایندگان شهرهای سنندج، بانه، سقز و مریوان نیز به مجلس راه یابند؟ وی در پاسخ گفت: به عقیده من انتخابات به‌این زودی در ‌این منطقه نباید انجام شود زیرا آن تعصب بی جهت غالب بر افراد هنوز بر طرف نشده است.

چند ماه دیگر وقت لازم است تا مردم از پشتیبانی كامل دولت با اطلاع شوند و بتوانند در یك انتخابات آزاد شركت كرده و رای خود را آزادانه به صندوق بریزند.

كرمانشاه ساعت 8 بامداد پنج شنبه گذشته یك دستگاه اتومبیل سیمرغ كه از سوی پایگاه "وانیسری" ماموریت عملیات تجسسی در اطراف‌این پایگاه را داشت با مین برخورد كرد و منهدم شد.

گزارش خبرگزاری پارس به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جوانرود در ‌این حادثه یكی از اعضای گروه فدایان امام خمینی شهید شد و سه نفر دیگر مجروح شدند كه حال یكی از ‌این سه نفر وخیم است به موجب همین گزارش گروهی از ماموران گشتی پایگاه مذكور 6 عدد مین در ‌این مسیر كشف و خنثی كردنند.

كرمانشاه  ـ به گزارش رسیده در جریان درگیری عصر چهارشنبه گذشته بین مهاجمین مسلح و نیروهای مستقر در قلعه خانه شور ستوان علی‌اصغر میرزایی از پرسنل پادگان حاجی‌آباد كرمانشاه به شهادت رسید. همین گزارش حاكیست مراسم تشیع جنازه ‌این شهید پریروز با شركت جمع كثیری از اهالی كرمانشاه برگزار شد.همدان ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان اعلام كرد 3 نفر از پیشمرگان مسلمان كرد به نامهای محمد علی جعفری 2ـ عبدالحسین پناهی 3ـ مظفر صادق به هنگام گشت در روستای دهگلان مورد حمله مهاجمین و مزدوران قرار گرفتند و به درجه شهادت نائل گردیدند. (كیهان13/8/1358)

پیشمرگان مسلمان كرد، تقاضای كمك مالی و نظامی كردند.

نوشته شده در جمعه 19 آبان 1391برچسب:,ساعت 10:31 توسط شاهد| |

هدف از گرد آوری این مجموعه،آشنایی با یكی از پراهمیت ترین دوره های  تاریخ كردستان و ایران است.خوانندگان این مجموعه با بسیاری از رویدادها و شخصیت های آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه های آنان در همان عصر،وجایگاه اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید.

سرزمین كردستان در آن دوران،روزگار نگرانی های سیاسی و اضطراب های اجتماعی از یك سو و كشاكش های مسلكی از سوی دیگر بوده است،عصری كه یكی از پرتلاطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره ای است كه انقلاب ایران به بار نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ی ناآرامی كردستان را تجربه كرد.

مجموعه ی حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه كردن،چگونه تلقی كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثیرگذاردن و چگونه تاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سركش است.

شاید اندیشه نگاری نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه برای درك واقعیات آن دوران باشد...

تاریخ خود را تكرار می كند و چون حالت های كنونی چیزی جز بازگشت به حالت های گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از تحولات گوناگون و پیاپی گذشته،كلید ورود به دنیای آینده خواهد بود...فراموش نكنیم:تاریخ كتابی است كه ما می نویسیم و خود نیز درآن نگاشته می شویم...   

این مجموعه از مطبوعات ایران در سال های57و58و59استخراج شده است.

نامه‌ای از برادران انجمن اسلامی ‌كردستانی های مقیم مركز

آقای شیخ عزالدین امام جمعه مهاباد

در تاریخ چهارشنبه دوم خرداد1358 طی قطعنامه‌ای (31/2/58) در روزنامه اطلاعات از كلیه كسانی كه به نحوی در سرنوشت آینده كردستان با ارائه طریق و راهنمایی موثر خواهد بود دعوتی به عمل آمده كه در روز 20/3/58 در شهر سنندج در یك گردهمایی رهبران دینی و صاحب‌نظران غیر روحانی حضور یابند و نسبت به طرح سه ماده مصوبه در شهرستان سقز به وسیله سران سیاسی و دینی كردستان اظهار نموده و پس از تصویب مجدد بوسیله رهبران سیاسی (سنی و شیعه) متعقباً به دولت ابلاغ نموده و پیگیری نمایند. با توجه به آن كه سه ماده مصوبه اسقند 57 (رفع ستم مذهبی ـ ستم ملی ـ ستم طبقاتی) به آگاهی همگان رسیده و همه طبقات اجتماعی از‌آن ‌مطلع هستند و شما جناب آقای شیخ عزالدین آن را توضیح نفرموده‌اید.

 

معهذا در تاریخ 13/3/58 در روزنامه اطلاعات اظهار فرموده‌اید كه چون از محتوی كنفرانس و اجتماع بیستم خرداد اطلاعی ندارم در ‌آن ‌شركت نخواهم كرد. باعث كمال تاسف است كه جنابعالی تصور می‌فرمایید كه كنفرانس و اجتماع در مورد مشاور امور مانند نوشته و متن یك كتاب است كه باید قبلاً یك دور خوانده شود تا از ‌آن ‌آگاه شوید و حضرت شیخ مستحضرند در یك كنفرانس و نشست فقط برنامه‌اش ابلاغ و عنوان می‌شود نه محتوا و متن سخنرانیها، محتوا را شمای شركت كننده ایجاد و تعیین می‌كنید و لاجرم با سخنرانیها و پیشنهادات و ارائه طریق‌های خود محتوایی خوب و قابل قبول عرضه خواهید نمود وگرنه تهیه سخنرانیها و گفتگوها از قبیل همان دادستان دوران طاغوت را در ذهنها تداعی می‌كند. مضافاً اینكه شما كاملاً مطلع هستید و مطالعه فرموده‌اید كه در قطعنامه به روشنی تاكید شده كه هدف و اجتماع بحث درباره خودمختاری كردستان در چارچوب جمهوری اسلامی است:

جناب آقای شیخ عزالدین حسینی اگر به كرد وكردستان علاقه دارید و خواهان خود مختاری كردستان در چارچوب جمهوری اسلامی ایران هستید بر شما فرض است كه در این جلسه شركت كنید وگرنه در پیشگاه ملت كرد و مسلمان ایران مسئول خواهید بود.

انجمن اسلامی جامعه ملی مذهبی كردستانیهای مقیم مركز

رونوشت روزنامه جمهوری اسلامی ـ رونوشت روزنامه كیهان(جمهوری اسلامی19/3/1358)

فریاد آزادی

 

 

نشریه سازمان پیشمرگان مسلمان كرد

كیفیت مطالب این نشریه كوچك بسیار جالب است و نمایانگر ستم سازمانهای ویرانگر به امت مسلمان و محروم كرد میباشد. فریاد دادخواهی از سطر سطر مطالب این نشریه بلند است و مظلومیتی كه در این نشریه است، نمادی از ظلم بیحد و حصر چریكهای فدائی و حزب كومله و دمكرات بر مردم غیور و شرافتمند این منطقه است و همچنین هشداری به مسلمانان دیگر نقاط ایران كه مواظب نفوذ مزدوران بیگانه باشند.

 

بی شك خطری كه كردستان را تهدید می‏كند، خطریست كه همه ما ملت ایران و همه امت اسلامی و همه انقلابهای اسلامی را تهدید میكند. امپریالیست‏ وقتی كه دست خود را كوتاه شده می بیند، چاره ای ندارد جز اینكه مزدوران جدیدی تربیت كند و با ماسكی دیگر آنها را به میدان بفرستد. این خطر را نباید دست كم بگیریم. باید به كمك برادران مسلمان خود بشتابیم. شعار دادن كافیست به هر نحوی كه شده باید فدائیان مزدور و دمكرات شاخه نظامی‏شوروی در ایران و جلادان بعث را سركوب كرد و ملت محروم و رنجیده مسلمان كرد را از زیر نفوذ این جانشینان خلف محمدرضا پهلوی آزاد كرد.

 

 

با آرزوی تشكل هر چه بیشتر سازمان پیشمرگان مسلمان كرد و پیروزی نزدیك این رزمندگان از جان گذشته كه تاكنون دهها شهید به انقلاب ما هدیه كرده‏اند و پربار شدن هر چه بهتر نشریه. فریاد آزادی  را با مطلبی از این نشریه (نامه یك دانش آموز از سنندج ) تنها می‏گذاریم.

سخنی از یك دانش آموز رزمنده سنندجی:

 

مذاكرات غیر مكتبی دولت را با افراد و گروههایی كه بازور اسلحه خود را به خلق كرد تحمیل كرده‏اند، محكوم می‏كنیم.

پیشمرگان مسلمان كرد-برادران و خواهران مسلمان ـ ملت دلاور كرد من یك دانش آموز هستم كه در سنندج زندگی میكنم. غم و اندوه، همواره وجودم را میكاهد، همواره دل من درد مند است. همواره بانگاه به كوچه‏های شهر، قلبم از طپیدن می ایستد. خفقان خفه می‏كند سینه ام را سخت میفشارد، همواره در فكر مبارزه ام. در فكر جهادم، و در آرزوی شهادتم.

واضح تر بگویم: قبل از انقلاب، اختناق و خفقان شاهنشاهی بر مردم محروم وطن من حاكم بود، حكومت غاصب و جبار شاهنشاهی از هر ظلم و جنایتی و از هیچ غارتی كوتاهی نمیكرد و چشم نمی پوشید. مردم مسلمان و محروم كرد همانند دیگر برادران و خواهران، در سرأسر ایران در فقر و اختناق زندگی میكردند. رژیم سفاك و خونخوار شاه میخواست بهر ترتیبی شده، فرهنگ اسلامی مردم كرد را از بین ببرد. میخواست با بی فرهنگ كردن مردم كرد، همچنان خونمان را بمكد و اموالمان را بغارت برد و قربانی مطامع كثیف خود قرارمان دهد.

ما در فكر مبارزه بودیم، ما با بچه‏های همكلاسیمان و با بچه محل‏هایمان، همزبان بودیم، همقدم بودیم و همفكر بودیم كه باید دست در دست یكدیگر به یك مبارزه آزادیبخش برخیزیم، ما فرزندان خلق مستضعف و مسلمان كرد در اوج عشق به آزادی و اسلام، با نور انقلابی و امید به پیروزی برای، سرنگونی رژیم پست و ضد انسانی ایران مبارزه میكردیم. اما همه جا جوفشار و اختناق و سایه شوم ساواك، حكمفرما بود. همه جا ترس و رعب و وحشت بر مردم تحمیل میشد‏. هاله ای از وحشت در همه جا بر مردم فشار می آورد.

برادران و خواهران ما را بخاطر خواندن قرآن بزندان میبردند. برادران و خواهران ما را بجرم خواندن كتابهای شریعتی و سید قطب و بزندانها و شكنجه گاهها می بردند. برادران و خواهران ما را به جرم عشق به اسلام و رهائی ملت مسلمان كرد به شهادت میرساندند.

یك دانش آموز از معلم خود وحشت داشت كه نكند ساواكی باشد، بدوست خود مشكوك بود، دیواستبداد گلویش را میشفرد، گویا میخواست خفه اش كند جرات یك كلام حرف زدن را از او گرفته بودند. زبانش از بازگو كردن فسادها، خیانتها، فقرها، محرومیتها و چپاولگریها و عاجز بود. دیده بود كه چه برادران و خواهران پاك معصومی را به شهادت میرسانند و

اما انقلاب اسلامی‏، با رهبری سازش ناپذیر امام خمینی و با تكیه بر زمینه‏های فرهنگی و اقتصادی جامعه اوج میگرفت. مردم رزمنده، دلاور و مسلمان ایران با توان و شهامتها و دلاوریهای خویش، انقلاب را توان می بخشیدند.

ما كه در بند بندگی این نوكران بیگانه و مزدوران بودیم و سراسر عشق به اسلام و نفرت از نظام كثیف و ضدمردمی‏شاه، كوبنده و قاطع بپا خواستیم . با تظاهراتهای خونین خویش، خشم انقلابی و اسلامی‏خود را نثار نوكران بیگانه و مزدوران بودیم قاطع بپاخواستیم. با تظاهراتهای خونین خویش خشم انقلابی و اسلامی‏خود را نثار نوكران امپریالیسم بین المللی می‏كردیم، هر روز در خیابانها خون برادرانمان را می نوشیدند تا نهالی تازه سر از زمین بردارد. و دیوارها با خون دوستانمان رنگین می‏شد. چه برادران و خواهران كوچكی كه در حال فریاد زدن شعارهای انقلابی "الله اكبر، خمینی رهبر» با شلیك گلوله‏های مزدوران رژیم شاه در خون سرخ شهیدانمان، به انقلاب جهت و حركت و تداوم می بخشید. چه مادرانی كه شب را تا صبح در انتظار فرزندانشان بودند و فردا خبر شهادت فرزندانشان را می‏شنیدند.

ما همه در آروزی این بودیم كه انقلاب اسلامی پیروز شود و آزادی و استقلال را برایمان به ارمغان آورد و با حكومت اسلامی راستین و آزادیبخش شكوفا گردد.

اما پس از انقلاب:

پدران و مادران و برادران و خواهران دانش آموز، برایتان چه بگویم، از كدام درد بگویم، از كدام خیانتها بگویم، من برای شما كه دستی از دور بر آتش دارید چه بگویم؟ شما كه در سایه جمهوری اسلامی، اجازه زندگی كردن دارید، اجازه حرف زدن و بحث كردن دارید، در بیان عقیده خود آزاد هستید، برای شما كه در یك زندگی معمولی بسر می برید، گر چه در همه جای كشور سختی‏هائی وجود دارد و نارسائی‏هائی هست، اما قادر به درك این همه خیانت نیستید.

چه بگویم برای شما كه می توانید دور هم جمع شوید، با كمك هم یك انجمن اسلامی‏درست كنید، درد دل كنید، شما كه می توانید همدیگر را دوست داشته باشید، می توانید در جهت اعتقادات و خواسته‏های سیاسی و انسانی خویش گام بردارید؟

ما در اینجا در سنندج، چه می‏گوییم، تمام شهرهای تحت سلطه این مزدوران، همانند رژیم شاه همچنان در زیر سایه شوم اختناق شاهنشاهی اما در نوع ماركسیستی آن به سر می بریم. بازهم جو اختناق، بازهم دستگیری، بازهم شكنجه، باز هم اعدام مردم مسلمان كرد، به خاطر خواندن یك روزنامه اسلامی و یا یك مقاله و كتاب اسلامی و دائر كردن یك انجمن اسلامی. اما این بار بنام دفاع از خلق كرد! به نام خودمختاری برای خلق كرد! بنام مبارزه علیه ارتجاع ! هر خانه ای را كه از آن صدای قرآن بر آید و هر ندای مخالفی را با گلوله پاسخ می‏گویند.

خانه‏های مسلمان را تنها و تنها به جهت مسلمان بودن منفجر می‏كنند! كودكان معصوم را به زیر شكنجه می برند تا به اصطلاح، عبرتی برای پدرانشان باشد! چه بگویم؟ به جرم داشتن ریش اعدام می‏كنند. همینان كه مدعی دفاع از كرد هستند، جوانان دلاور و غیور كرد را بخاطر تشكیل یك انجمن اسلامی بزندان می اندازند و شكنجه می‏دهند.

در این خطه از سرزمین، اسلحه همچنان حكومت می‏كند كه نفس كشیدن را از خلق كرد سلب كرده است. اینجا پایگاه افسران و جاسوسان خارجی شده است. یك روز افسر عراقی، روز دیگر جاسوس آمریكایی و روسی، به نام خبرنگار در شهر رفت و آمد می‏كنند، بازهم ترس و رعب و وحشت همه مردم را فرا گرفته است.

ما فریاد استقلال زدیم، اما وابستگی این مزدوران را در منطقه به چشم خود می بینیم، ما شاهد هستیم كه اسلحه و مهمات و آذوقه و پول بیگانگان وارد منطقه می‏شود و سینه برادران و پدران و خواهران و مادران دلاور ما را می‏شكافد. باز هم خونها جاری است. هنر روز روح مسلمانی در آسمان به پرواز در می آید و كرد غیور نیز با یك دنیا عشق و ایمان به خاك و خون می غلطد. اینها ماركسیستهای روسی و آمریكائی هستند كه با اسلحه و زور و تزویر، بر مردم مسلمان و محروم منطقه كردستان حكومت می‏كنند.

باز هم دیوارها و خیابانها از خون فرزندان اسلام و خطه كردستان رنگین است، اما این بار بدست مدعیان آزادی خلق،‌این بار به دست فدائیان خلق! چه فرق می‏كند، ظلم، ظلم است كفر، كفر است، بیگانه، بیگانه، جنایت، جنایت است، اختناق، اختناق است. مكیدن خون فرزندان غارت و چپاول و شكنجه و همه هست چه رژیم سرسپرده و خائن و ضد بشر و چه فدائیان و كومله و رزگاری و دمكرات و عزالدین، چه شرق خائن و چه غرب جنایتكار، هر دو یكی است، و مفتضحانه تر، همدست شدن این دو است برای مقابله با اسلام و مسلمین و ملت قهرمان و مسلمان كرد. خداحافظ شما

دانش آموز سنندجی(جمهوری اسلامی 5/5/1358)

 

نوشته شده در سه شنبه 2 آبان 1391برچسب:,ساعت 2:42 توسط شاهد| |

 

مطلبی را که در زیر مطالعه میفرمایید نظر یکی از بازدید کنندگان محترم از وبلاک بوده که ضمن تشکر از این عزیز لازم دانستم  شما عزیزان نیز مطالعه فرمایید که مطمانا" خالی از لطف نیست.سلام بر روح مطهر شهدا ، سلام بر وارثان شهدا ، سلام بر عاشقان شهدا ، سلام بر یاد کنندگان شهدا
ما هرچه در گذشته سیر کنیم می بینیم فقط شهدا هستند که یادشان جاودان مانده است ، الحق که گفته اند شهید قلب تاریخ است.
خدایا ما را با شهدا محشور گردان ، خدایا یاد کنندگان شهدا را عاقبت بخیر گردان.

شهید لطیف راستی از پاسداران بومی ساکن مریوان بود که از سالهای جنگ لباس مقدس پاسداری را بر تن کرد و از اول خدمت مقدس بطور مستمر در مصاف با دشمن متجاوز و ضد انقلاب تلاش شبانه روزی می نمود. شهید راستی با اراده و اعتقادی آکنده از عشق به امام (ره) و مقام معظم رهبری زبانزد همه همکاران و نیروهایش بود ، شجاعت و دلیری منحصر بفردی داشت ، تمام زندگی اش را برای تامین اهداف نظام اسلامی در کردستان گذاشته بود ، یکی از پیش قراولان نبرد با گروهکهای ضد انقلاب بود ، فرماندهی بود که از قدرت جذب بالایی برخوردار بود و خلاصه اینکه سرباز ولایت و همیشه آماده و جان بر کف اجرای ماموریت بود. شهید لطیف راستی سالها بعنوان فرمانده گردان عملیاتی ، نقش بسزایی در تامین امنیت در منطقه کردستان ایفا نمود ، هیچ عملیاتی نبود که نیروهایش را به صحنه درگیری فرستاده باشد و خودش آنجا حضور نداشته نباشد ، با تجربه و مهارت و شجاعتی که داشت ، بارها ضربات اساسی به ضد انقلاب در منطقه وارد کرده بود و بواسطه اقتدار در عملیات ، هر کجا لطیف بود ضد انقلاب جرأت حضور و درگیری نداشت.هیچ چیزی مانع انجام ماموریت ایشان نبود و سالها در گرما و سرمای مناطق داخلی سنندج ، سروآباد ، مریوان ، سقز ، بانه و مناطق مرزی حضوری همراه با اقتدار را به نمایش گذاشته بود. و می توان گفت یکی از مصادیق عینی جمله گهربار مقام معظم رهبری در خصوص کردستان که فرمودند: " کردستان سرزمین مجاهدتهای خاموش است " را می توان شهید لطیف راستی معرفی کرد. ضد انقلاب بارها تلاش نمود که ایشان را ترور نماید ولی موفق نشده بود و شهید راستی با استعانت از خداوند متعال به همراه سایر همکارانش روزبه روز دست دشمنان را از مناطق داخلی کردستان کوتاه کرده و در تامین امنیت پایدار در مناطق مختلف نقش داشتند. شهید راستی با خدای خود عهد بسته بود که تا شهید نشود لباس پاسداری را از تن در نیاورد. شهادت حق و اجر و پاداش مجاهدتهای خاموش او بود که خدا به ایشان و همرزمش ارزانی نمود. روحش شاد

 


نوشته شده در پنج شنبه 27 مهر 1391برچسب:,ساعت 23:54 توسط شاهد| |


 

عکس فوق در تاریخ 15/6/60 زمان تغییر نام  سازمان پیشمرگان مسلملن در مریوان گرفته شده جوانانی که ان روز به مصاف دشمن میرفتند یا به فیض شهادت رسیدند و یا افتخار جانبازی نصیبشان شد و  امروز با محاسن سفید وفرزندان دانشگاهی و نوه در سنگرهای دیگر در خدمت انقلاب واسلام هستند انان که ان روز بچه قلم داد میشدند و یک تار مو به صورت نداشتند با ایمان پاکشان دشمن را به زانو در اوردند و در شبهای تاریک وروزهای گرم وسرد در  کردستانوجای جای دیگر این مرزو بوم  از میهن ومملکت دفاع نمودند وادامه دهنده راه شهدا بودند وخستگی را خسته نمودند امروز از نوجوانان وجوانان این مملکت میخواهند اگر چه انروز دشمن رودر رو میجنگید امروزدر جبهه ای خطرناکتر با شییخون فرهنگی و جنگ اقتصادی و روانی به مصاف امده ان روز ان جوانان تسلیم نشدند و مبارزه کردن امروز شما هم تدبیر کنید وبا علم و دانش ومقاومت خود در برابر دشمن در جبهه جدید دشمن را به زانو در اورید انشالله


نوشته شده در چهار شنبه 26 مهر 1391برچسب:,ساعت 1:58 توسط شاهد| |


Power By: LoxBlog.Com